logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Intersolar Europe 2011

Při montáži fotovoltaických panelů nad krytinu vznikají problémy s prostupem střešním pláštěm při instalaci a s opravami krytiny za provozu fotovoltaického systému. Zvyšuje se počet firem nabízejících fotovoltaické krytiny, které mohou tyto problémy zredukovat. Na výstavě Intersolar Europe 2011 byla celá řada dalších novinek i ze solární tepelné techniky.

Reklama

O letošním ročníku


V letošním roce na Intersolar Europe vystavovalo 2286 podniků (což odpovídá navýšení o 21%) a na největší světovou výstavu pro solární průmysl zavítalo celkem 76.738 návštěvníků z Německa i zahraničí, 94% z nich byli odborníci. Konference a doprovodných akcí na Intersolar Evropa, které probíhaly souběžně s výstavou od 6. do 10. června 2011,se zúčastnilo 2543 návštěvníků. Avšak ještě důležitější než velikost expozice je spokojenost vystavovatelů a návštěvníků: 96% vystavovatelů plánuje svou účast i v příštím roce a 98% návštěvníků zhodnotilo výstavu jako výbornou nebo dobrou. 74% byly výrobky a řešení v rámci fotovoltaiky a PV výrobní technologie, 11% firem vystavovalo výhradně solární produkty, zatímco 15% firem představilo inovace, jak z fotovoltaiky, tak solární tepelné techniky.

Vedle dlouhodobého tématu náklady a efektivita se v roce 2011 výstava zaměřila na budoucnost tohoto odvětví. V centru pozornosti tak byly i specifické problémy a potenciální řešení v oblasti integrace sítě, skladování energie, e-mobility a mnoho dalších témat.

Novinky a zajímavosti

Spotřeba energie v místě výroby - v Německu je vyplácena prémie při vyšším podílu spotřeby elektřiny ve stejném přípojném místě, v němž je instalován fotovoltaický systém. Prémie je vyplácena při podílu nad 30 % místní spotřeby, při podílu nad 60 % je prémie vyšší. Řada firem proto nabízela komplexní řešení pro zvýšení místní spotřeby. V podstatě se používá kombinace dvou základních strategií - akumulace a řízení spotřeby. Řízení spotřeby zajišťuje, aby byla elektřina přednostně spotřebovávána v době, kdy je k dispozici z fotovoltaického systému.

Fotovoltaická fasáda - V České republice vysoce převažují instalace na zemědělské půdě, zatímco všech instalací na budovách je méně než 5 %. Naproti tomu v Německu je kolem 80 % instalovaného výkonu na budovách. Naprostá většina je sice na střechách, při celkovém instalovaném výkonu kolem 18 GWp je však zajímavý i instalovaný výkon fasádních systémů. Celková výroba fasádního systému je sice nižší, snižují se však přebytky v letním období. Proto byly donedávna fasádní systémy v Německu podporovány vyšší sazbou.

Fotovoltaická krytina - při obvyklé instalaci fotovoltaických panelů nad krytinu vznikají problémy s prostupem střešním pláštěm při instalaci a s opravami krytiny za provozu fotovoltaického systému. Fotovoltaická krytina může tyto problémy zredukovat. Zvyšuje se počet firem, které různé typy fotovoltaických krytin nabízejí.

Hybridní FV-T kolektory - kombinace fotovoltaiky a solárního termálního kolektoru může využívat některé synergické výhody. Chlazením lze zvýšit výkon fotovoltaiky, musí se však použít nízká teplota.

Můžete znát z TZB-info

Na Intersolaru vystavovala řada firem, které mohou čtenáři TZB-info znát z reklamních bannerů a firemních článků.
intersolar intersolar
intersolar intersolar
intersolar intersolar
intersolar

Cestou domů

Možná mnohem zajímavější, než samotná výstava, byla zpáteční cesta. Musela však zasáhnout náhoda. Z německé dálnice toho moc vidět není, stejně jako ty české se snaží vyhýbat městům, na rozdíl od českých tam však vůbec nejsou billboardy. Co je však v obou státech podobné, že občas dojde na dálnici k nehodě, která způsobí zácpu. Je potom výhodnější objet ucpaný úsek po silnicích nižších tříd. Tím se cestující dostane do vesnic a měst, které za normálních okolností mine. Je překvapivé, kolik střech je pokryto fotovoltaickými panely.

solární panely solární panely
solární panely solární panely
solární panely solární panely
solární panely solární panely

Kde lze nalézt další informace

Krátké televizní zpravodajství z jednotlivých dnů konference je dostupné na http://www.intersolar.de/en/news-europe/intersolar-tv.html
Nahrávány byly rovněž vybrané přednášky z konference, jsou dostupné na http://www.intersolar.de/en/news-europe/conference-tv.html

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.