logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

V České republice začíná éra fotovoltaiky bez podpory

Zákaz povolování nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. STOP-stav vedl v loňském roce k utlumení instalací malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů. Dnešním dnem končí podpora pro instalace na zemi. Protože v současnosti nelze díky trvajícímu STOP-stavu připojit ani střešní instalaci na rodinném domě, začíná zítra v České republice éra fotovoltaiky bez podpory.

Reklama

Cena elektřiny

Přestože ceny elektřiny na energetické burze od roku 2008 klesají, na cenách silové elektřiny pro domácnosti se tento pokles projevuje zanedbatelně. Například v roce 2009 poklesla cena elektřiny obchodovaná na burze o 29 % oproti roku 2008 (v eurech) respektive o 24 % (v korunách), viz článek na TZB-info. Ceny silové elektřiny pro domácnosti však poklesly jen přibližně o 15 %. V roce 2010 cena elektřiny na burze dále klesala, ceny silové elektřiny pro domácnosti však poklesly jen u některých dodavatelů.

Vedle toho se zvyšují ceny regulovaných položek. Zejména růst nákladů na podporu OZE je díky nezvládnuté regulaci boomu velkých fotovoltaických parků na zemědělské půdě vysoký. Rostou však i náklady na přenos a distribuci. Zatímco růst nákladů na podporu OZE se v podstatě zastavil, náklady na ostatní regulované položky do budoucna porostou.

V důsledku se konečná cena elektřiny pro domácnosti bude zvyšovat i v případě, že by cena silové elektřiny stagnovala. To je však možné jen v případě, že ceny energetických komodit budou stabilní. Ve skutečnosti cena ropy, na niž jsou navázány ceny ostatních energetických komodit, roste. Snížení ceny elektřiny by za této situace mohl způsobit jen konkurenční tlak způsobený nižší spotřebou, případně výraznější růst výroby elektřiny z podporovaných obnovitelných zdrojů v okolních zemích.

Podle názoru odborníků, kteří zpracovávají pro ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) energetické koncepce, se však očekává růst spotřeby energie a její nedostatek ve středoevropském prostoru. Pokud by k tomu došlo, byl by logickým důsledkem růst cen silové elektřiny.

Cena elektřiny z fotovoltaiky

Masivní podpora instalací fotovoltaických elektráren ve vyspělých zemích přispěla k rozvoji výrobních technologií zaměřených více na snižování nákladů na jednotku instalovaného výkonu než na dosahování maximální účinnosti panelů, viz článek na TZB-info. Nové výrobní kapacity a přesun výroby do asijských zemí vedly k prudkému poklesu cen panelů a dalších komponent fotovoltaických systémů.

Tabulka: Očekávaný vývoj parametrů fotovoltaických elektráren [NEK]

Investiční náklady fotovoltaických elektráren klesají rychleji, než předpokládaly podklady, na jejichž základě byly modelovány scénáře pro Nezávislou energetickou komisi (NEK, tzv. Pačesovu komisi), viz.


Obrázek: Prognózy a skutečný vývoj investičních nákladů FVE v ČR [NEK, EPIA, CZREA] malé systémy - do 30 kWp; velké systémy - nad 1 MWp EPIA - 1 MWp, dodávka na klíč; NEK - neuvedeno

Legislativní změny v roce 2010

Vyhlášení tzv. STOP-stavu, tj. zákazu povolování nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, vedlo k utlumení instalací malých fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů. Zatímco instalovaný výkon velkých fotovoltaických parků na zemědělské půdě ke konci loňského roku gradoval, instalace malých systémů od poloviny roku stagnovaly a v závěru roku došlo k výraznému poklesu.

Celkově bylo v kategorii do 30 kWp instalováno v roce 2010 přibližně 42,5 MWp fotovoltaických elektráren, což zvýšilo koncovým odběratelům cenu elektřiny o 0,8 haléře na spotřebovanou kilowatthodinu. Pracovní náročnost prodeje a instalací těchto elektráren je třikrát vyšší než u velkých parků na zemi a při daném objemu odpovídá více než 500 pracovních míst na plný úvazek. Za pozornost přitom stojí, že výrobní kapacity fotovoltaických panelů v České republice se v loňském roce pohybovaly kolem 400 MWp a v letošním roce je ohlášeno jejich další zvýšení.

V průběhu loňského roku byly přijaty legislativní změny, které zcela ruší podporu instalací na zemi. Instalace na budovách jsou sice formálně na základě platných zákonů podporovány, přetrvávající STOP-stav však znemožňuje jejich připojení do elektrizační soustavy a podporu prostřednictvím výkupních cen.

Podle zástupců energetických společností a státní správy je zrušení STOP-stavu možné až po dokončení novelizace související legislativy, jejíž součástí je i Národní akční plán pro podporu obnovitelných zdrojů (NREAP - National Renewable Energy Action Plan). Vzhledem k tomu, že instalovaný výkon fotovoltaických elektráren je v současnosti vyšší než cílová hodnota v NREAP pro rok 2020, lze těžko očekávat uvolnění STOP-stavu v tomto roce, přestože i podle vyjádření Energetického regulačního úřadu je mezní hodnota instalovaného výkonu fotovoltaiky vyšší než 2000 MWp.

Éra fotovoltaiky bez podpory

Přípravy na éru fotovoltaiky bez podpory již na mezinárodní úrovni probíhají. Článek na toto téma vyšel i v nejnovějším čísle časopisu Renewable Energy World. Rovněž Evropská asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA - European Photovoltaic Industry Association) publikovala studii, která ukazuje, že již dnes je ve slunečných oblastech fotovoltaika ekonomicky výhodnější než konvenční zdroje.

V České republice éra fotovoltaiky bez podpory začíná zítra (1. 3. 2011), i když vynuceně a poněkud předčasně. Pravděpodobně bude ještě dva až tři roky trvat, než bude elektřina z fotovoltaických systémů konkurenceschopná alespoň ceně elektřiny pro domácnosti. Již dnes je však energie z fotovoltaiky konkurenceschopná ve vybraných oblastech, jejichž spektrum se bude s postupem času rozšiřovat.

Autonomní systémy pro domácnosti

Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu domácností jsou v současnosti rentabilní u novostaveb v případě, že náklady na přípojku elektřiny, které závisí především na vzdálenosti, jsou vyšší, než investiční náklady na samotný fotovoltaický systém. Přesnější posouzení musí zahrnovat ještě náklady na doplňkový zdroj včetně případných nákladů na palivo a na druhé straně cenu odebrané elektřiny včetně paušálních plateb.

Ve srovnání se situací před několika lety se vzdálenost, kdy jsou autonomní systémy výhodnější než budování přípojky, několikanásobně zkrátila. Lze očekávat, že v dohledné době tato vzdálenost může klesnout až na nulu. Následně jsou možné dva scénáře vývoje. Buď konkurenční tlak donutí distribuční společnosti snížit poplatky za distribuci elektřiny, nebo může dojít k postupnému odpojování odběratelů nebo i celých regionů.

Pro zajištění celoroční potřeby elektřiny je nutno doplnit alespoň minimální akumulaci a další zdroj energie. Výhodná je například energie větru, zejména vzhledem k negativní korelaci výroby. Nejspolehlivějším zdrojem je sice biomasa, je však nutno si uvědomit, že zdroje biomasy jsou limitované, a při vyšším podílu OZE je nutno využívat vyvážený mix vzájemně se doplňujících zdrojů.

Vhodnou regulací spotřeby, výběrem energeticky efektivních spotřebičů a přesunutím spotřeby do období s dostatkem energie je možno optimalizovat náklady na autonomní systém.

Doprava a stroje

Při současných cenách ropných paliv je cena energie z těchto paliv vyšší než cena elektřiny z fotovoltaických systémů. Naplní-li se předpoklady Mezinárodní energetické agentury (IEA - International Energy Agency), bude klesat produkce ropy, což povede k trvalému růstu její ceny. Ceny ostatních energetických komodit jsou přitom s cenou ropy víceméně svázány.


Obrázek: Vývoj ceny ropy [LiveCharts]

První vlaštovky se objevily již v době, kdy pohon fotovoltaikou nebyl ekonomicky zajímavý ani ve slunných oblastech. Jedná se o automatickou travní sekačku Husqvarna Automower Solar Hybrid a fotovoltaický panel na střechu vozidla, který je nabízen jako doplňková výbava například k známému hybridnímu vozu Toyota Prius.

English Synopsis

Prohibition on permitting new renewable energy power plants, the so-called STOP-state led to the suppression of installations of small roof-top photovoltaic systems last year. Today is the last day of the feed-in-tariff support for ground-mounted power platnts. Because at present connection of small roof-top systems i still impossible regarding to the STOP-state the era of photovoltaics without support starts in the Czech Republic tomorrow.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.