logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak se účinně bránit proti fakturám za přetoky u mikrozdrojů?

Máte fotovoltaiku připojenou do distribuční soustavy v režimu „nárokového připojení“ s rezervovaným výkonem 0, a dorazila vám faktura za nedodržení a překročení rezervovaného výkonu?

Reklama

Pro rok 2023 platí částka 15/2022 Energetického regulačního věštníku, která stanoví v čl. 4.34 cenu za překročení rezervovaného výkonu pro místo připojení odběrného místa, výrobny elektřiny nebo distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročen. Na hladině NN je to 1 713 Kč/kW/měsíc.

U výroben připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu (nárokové připojení) se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 115 W. V třífázové soustavě při vyhodnocování směru toku elektřiny v jednotlivých fázích8 se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W.

Vyhodnocení překročení rezervovaného výkonu podle bodu (4.34.1) a (4.34.2) provádí provozovatel distribuční soustavy měsíčně. Překročení rezervovaného výkonu je vztaženo na každý kW nejvyššího překročení sjednaného rezervovaného výkonu čtvrthodinovým maximálním dodaným elektrickým výkonem – a zde je zásadní chyba ERÚ, chyba měření a vůbec metodiky stanovení měření a jeho vyhodnocení.

Vyhodnocovací měřicí interval je ¼ hodinový. Měření probíhá elektroměrem na základě integračního principu měření spotřeby (výkonu). Elektroměr není schopen zaznamenávat regulační špičky, ale vždy udělá 1 impuls při překročení integračního měření.

V praxi to znamená, že pokud bude regulační přetok ve čtvrthodinovém průměru jen minimální 5-20 W, pak díky „integračnímu“ měření, bude vždy po uplynutí několika desítek až stovek měřicích intervalů vygenerována vždy hodnota přetoku „1“. A za toto překročení máte platit.

Rada České fotovoltaické asociace: Vyžádejte si detailní ¼ měření za penalizovaný měsíc, a s přiloženým výpisem proveďte stížnost na vyúčtování penále u Energetického regulačního úřadu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.