logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaké technologie panelů budou dominovat ve fotovoltaice?

Budoucnost solárních panelů totiž v následující dekádě budou určovat stále křemíkové technologie. Proč?

Reklama

Zdroj: LONGi Solar
Zdroj: LONGi Solar

O perspektivách rozvoje fotovoltaiky můžete diskutovat s předními experty na konferenci Smart Energy Forum ve dnech 18.–19. října v Praze.

Dominance křemíku bude pokračovat

Díky využití pokročilých technologií a inovací se bude konverzní účinnost komerčně dostupných křemíkových článků nadále zvyšovat a jejich výroba zlevňovat,“ říká Li Zhenguo, zakladatel a prezident společnosti LONGi Green Energy Technology, která je v současnosti největším výrobcem fotovoltaických panelů na světě.

Na základě svým znalostí je Zhenguo přesvědčen o tom, že v příštím desetiletí zůstane stále křemíkový solární článek (c-Si) hlavní technologií fotovoltaického průmyslu.

Nicméně, pro dosažení účinnosti c-Si článku vyšší než 28 % je nutné hluboce porozumět faktorům, které ovlivňují konverzní účinnost solárních článků, a  zejména prozkoumat způsoby, jak tyto faktory účinně řídit,“ dodává Li Zhenguo.

Tlak na zvyšování konverzní účinnosti

Pokud se v příštích několika letech podaří účinně zlepšit životnost a eliminovat velkou ztrátu účinnosti perovskitových solárních článků, pak můžeme očekávat, že tandemové solární články kombinující perovskit a křemík se v budoucnu stanou hlavní technologií vysoce účinných solárních článků.

Podle Li Zhengua je nutné, aby fotovoltaický průmysl posílil investice do výzkumu a vývoje nových materiálů a technologií v oblasti solárních článků nové generace.

Nezbytnost akumulace

Šéf největšího světového výrobce panelů LONGi Solar, kterým je Li Zhenguo, dále uvedl, že s rychlým rozvojem technologie monokrystalických křemíkových článků se solární energie stala jednou z nejlevnějších forem výroby energie ve světě. To dále přispělo k růstu výroby solární energie a k posílení její role v energetickém mixu ve světě.

Na druhou stranu, je však tento rostoucí podíl fotovoltaiky limitován intermitencí (tj. proměnlivou povahou) výroby elektřiny v daném regionu, na což musí reagovat provozovatele distribučních síti.

K překonání tohoto problému se zavádějí různorodé akumulační systémy, které účinně dokáži překonat interminentní povahu fotovoltaiky, a to na bázi fyzikálních akumulátorů (vodní přečerpávací elektrárny), elektrochemických prostředků (baterie) a také chemických prostředků (vodík),“ říká Li Zhenguo.

Zelený vodík bude průlomový

S ohledem na neustálý tlak na snižování výrobních nákladů se proto očekává, že se solární energie stane nejlevnější metodou výroby zeleného vodíku.

Na druhou stranu, obrovská poptávka po zeleném vodíku v budoucnu přinese velké příležitosti pro rozvoj fotovoltaického průmyslu, což znovu povede k dalšímu snížení nákladů na výrobu solární energie,“ upřesňuje Li Zhenguo.

V dlouhodobém horizontu Li Zhenguo věří, že systém „fotovoltaika+zelený vodík“, bude klíčem k hluboké dekarbonizaci a udržitelnému rozvoji celé společnosti.

O perspektivách rozvoje fotovoltaiky můžete diskutovat s předními experty na konferenci Smart Energy Forum ve dnech 18.–19. října v Praze.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.