logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Pokuty pro solární elektrárny a svévole Státní energetické inspekce

Média minulý týden informovala o tom, že Státní energetická inspekce (SEI) udělila pokuty 44 solárním elektrárnám v celkové výši 41 milionů korun, zpravidla kvůli spornému datu jejich uvedení do provozu. Je otázkou, jestli inspekce vůbec postupovala podle práva.

Reklama

Předně je třeba uvést, že informace poskytnutá SEI není pravdivá, neboť v minulosti bylo pokutováno z uvedených důvodů více provozovatelů solárních elektráren, než je uváděno.

Většina případů se týká elektráren uváděných do provozu v letech 2009 a 2010, tedy v době, kdy stát nestíhal reagovat na padající ceny solárních panelů a garantoval výrobcům nepodloženě vysokou podporu. Státní energetická inspekce vyvíjela zpětně tlak na to, aby nyní zpětně vyhodnotila, že elektrárny byly ve skutečnosti uvedené do provozu až později, na původní vysokou podporu tedy správně neměly mít nárok. Za tento prohřešek inspekce udělila pokuty dohromady za 41 mil korun.

Domníváme se, že v podstatné části z uvedených případů problém spočívá v absenci elektroměru. Ten je podle SEI nezbytnou podmínkou uvedení elektrárny do provozu. Tento výklad „uvedení do provozu“ se však nedá jasně odvodit z tehdy platné definice, podle níž provozovatel musí pouze „vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních cen“. SEI odvozuje, že předpokladem pro dodávky elektřiny do sítě je vybavení elektrárny elektroměrem.

Jsme toho názoru, že výklad SEI je v rozporu s výkladovým stanoviskem ERÚ ke vzniku nároku na podporu. ERÚ vysvětluje podrobnosti zprovoznění elektrárny ve svém stanovisku nazvaném „Postup a harmonogram uvedení zdrojů do provozu“, ani v něm však neuvádí, že by elektrárna byla v provozu až s elektroměrem. Namísto toho uvádí, že jako datum uvedení do provozu se považuje datum „účinné“ licence na výrobu elektřiny nebo datum paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě, podle toho, které z nich je pozdější. ERÚ tak poskytuje jasné vodítko, jak chápat definici uvedení do provozu v jeho cenovém rozhodnutí, a toto vodítko je v rozporu s výkladem Státní energetické inspekce

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.