logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Německo mění pravidla podpory OZE

Německo se rozhodlo změnit pravidla pro veřejnou podporu obnovitelným zdrojům. Bundestag minulý týden odhlasoval, že bude ukončena podpora ve formě feed-in tarifů a nahrazena veřejnými aukcemi energie z větrných elektráren. Cílem změny pravidel podpory OZE je snížit náklady na Energiewende.

Reklama

Roční limit pro větrné elektrárny

Odhlasované změny umožní státu od roku 2017 uplatňovat větší kontrolu nad tempem instalace nových výrobních kapacit obnovitelné energie. Dosavadní systém cenové podpory zcela nahradí systém aukcí a ročních limitů stanovených pro jednotlivé zdroje elektrické energie. Pro suchozemské větrné elektrárny je limit stanoven na 2,8 GW ročně do roku 2020, což odpovídá přibližně tisícovce větrných turbín. Pro solární elektrárny platí horní hranice 600 MW, netýká se ovšem malých výroben s instalovanou kapacitou pod 750 kW, tedy ani střešních panelů. Limit pro příbřežní větrné elektrárny začne platit až v roce 2021 a bude se stanovovat rok od roku zvlášť.

Koridory pro nové větrné elektrárny

V Německu v loňském roce přibylo 3.7 GW instalovaných výrobních kapacit větrných elektráren na souši a 2.3 GW v případě příbřežních. Rychlý rozvoj výroby elektřiny z OZE klade velké nároky na rozvodnou síť, z toho důvodu novela stanovuje koridory, v nichž již nové elektrárny nebude možné stavět, aby se předešlo lokálnímu přetížení sítě.

Zdroj: Frank Bold advokáti
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.