logo TZB-info

Hygiena na pracovišti – už ne povinnost, ale i benefit

Dodržování základních hygienických opatření je významnou součástí prevence poškození zdraví pracovníků, které v krajním případě může skončit i trvalými následky, za které je v případě porušení platných předpisů zodpovědný zaměstnavatel.

Snaha ušetřit na dodržování čistoty na pracovišti může tedy mít v extrémním případě za následek náklad v řádu milionů korun vyplácených zaměstnancům s poškozeným zdravím.

Ovšem, pryč jsou devadesátá léta, kdy zaměstnavatelé pořizovali svým zaměstnancům hygienické prostředky či dbali na čistotu pracoviště jen z toho důvodu, že jim to přikazoval zákon. Dnes, v době rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy jsou to zaměstnanci, kdo si může vybírat, je kvalita a čistota pracovního prostředí jedním z faktorů, který hraje roli při náboru. Benefity týkající se kvality pracovního prostředí jsou za finančními benefity (stravenky, příspěvek na důchodové spoření apod.) a benefity k pracovní době (sick days, pružná pracovní doba apod.) třetí nejčastěji nabízeným typem benefitů*.

Hygienu je třeba udržovat na vysoké úrovni i tam, kde je na první pohled „čisto“

Nebavíme se přitom pouze o tzv. „špinavých“ provozech, ale i kancelářských prostorách, rekreačních objektech, či práci v terénu. V tzv. „čistých“ provozech by měl zaměstnavatel dbát na dostupnost čisticích prostředků, mýdel, papírových utěrek, odpadkových košů a celkově vysokou čistotu společných prostor typu toalety, kuchyňky, jídelny, bufety apod. V těchto prostorech pak udržováním čistoty nejen zvyšujete komfort pobytu zaměstnanců během pracovní doby, ale zároveň snižujete riziko vzniku pracovního úrazu či všeobecně jakékoliv nehody způsobené např. uklouznutím, vznícením zaschlých tuků a hořlavin apod.

Hygienu na pracovišti lze rozdělit do těchto základních oblastí:
  • ochrana zdraví při práci
  • hygiena výživy a předmětů běžného užívání
  • epidemiologie
  • obecná a komunální hygiena
  • hygiena dětí a mladistvých
Manutan

Toto dělení Vám může pomoci s identifikací dosud neodhalených slabých míst v dodržování hygieny ve Vašich provozech. Mají Vaši zaměstnanci dostatek pracovních pomůcek, ochranných pomůcek a hygienických pomůcek pro to, aby dostatečně chránili své zdraví? Jak předcházíte či eliminujete vznik a šíření nemocí na pracovišti? Je způsob nakládání s odpadem na Vašem pracovišti dostatečný, a to i z pohledu zaměstnanců? Odpovědi na tyto otázky Vám pomohou s identifikací toho, kde začít práce na zvyšování hygienických standardů ve Vašem pracovišti, s jejímž započetím byste rozhodně neměli otálet.

*zdroj: výzkum společnosti Trexima, leden 2017
MANUTAN s.r.o.
logo MANUTAN s.r.o.

Společnost MANUTAN s.r.o. je přední dodavatel výrobků a řešení pro kancelář, sklad a dílnu, ale také nabízí produkty v oblasti BOZP a PO, hygieny a úklidu nebo obalů a obalové techniky. Český MANUTAN sídlí v Ostravě a je součástí francouzského holdingu ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2020, všechna práva vyhrazena.