logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Budoucnost legislativy uvádění stavebních výrobků na trh EU

Konference CONSTRUCTION PRODUCTS – FIT FOR THE FUTURE

Jedním z největších přínosů evropské integrace je jednotný trh a volný pohyb zboží. Poslechněte si informace k budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích a přednášky na téma zdravé budovy.

Reklama

Německo v rámci svého předsednictví uspořádalo v listopadu 2020 konferenci ke stavebním výrobkům a budoucnosti evropského nařízení o stavebních výrobcích.

Jedním z největších přínosů evropské integrace je jednotný trh a volný pohyb zboží. Díky harmonizaci mohou výrobci z členských států dodávat bez problémů své zboží prakticky po celé Evropě. Právním základem harmonizace pro stavební výrobky je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice rady 89/106/EHS, (Construction Products Regulation, CPR). Pro zajištění budoucnosti vnitřního trhu se stavebními výrobky a pro zajištění bezpečnosti staveb je třeba rychle vyřešit existující nedostatky tohoto nařízení a standstill harmonizovaných technických norem.

Stavební výrobky i samotné stavebnictví hrají významnou roli také pro dosažení cílů Evropské Zelené Dohody, Renovační Vlny nebo Akčního plánu Cirkulární Ekonomiky. Tento fakt musí být rovněž vzat v úvahu při revizi nařízení CPR.

Téma Legislativa uvádění stavebních výrobků na trh

“What makes a good standard – legal, practical and procedural aspects”


  • Christine Hammann, Director General, Federal Ministry of the Interior, Building and for Community, Germany (00:01:39)
  • Kathrin Dingemann, Attorney, Redeker Sellner Dahs (00:16:24)
  • Cinzia Missiroli, Director Standardization and Digital Solutions, CEN/CENELEC (00:28:49)
  • Oscar Nieto, Technical Director, Construction Products Europe (CPE) (00:44:35)
  • Tapani Mikkeli, Head of Sector, European Commission DG GROW (00:52:05)
  • Rainer Mikulits, Managing Director, Austrian Institute of Construction Engineering (01:06:20)
  • Martin Rücker, Head of Unit, Ministry of the Interior, Rural Areas, Integration and Equality, Schleswig-Holstein (01:18:33)

Téma Další postup v oblasti regulace stavebních výrobků

“Way forward Construction Products Regulation”


Kerstin Jorna, European Commission, Director-General DG GROW
The EU Council Presidency (State Secretary Anne Katrin Bohle, Federal Ministry of the Interior, Building and Community, Germany) in discussion with Christian Doleschal, Member of the European Parliament, Gwenole Cozigou, Director, European Commission DG GROW and Cédric de Meeûs, President, Construction Products Europe (CPE)

Téma Budoucnost standardizace stavebních výrobků

"The future of standardisation of construction products”


  • Elena Santiago Cid, Director General, CEN / CENELEC, “The future of standardisation of construction products” (00:05:48)
  • Dr. Tim Rühlig, Research Fellow, The Swedish Institute of International Affairs, “China’s perspective on Europe’s standardisation approach” (00:20:00)
  • Lothar Fehn Krestas, Director, Federal Ministry of the Interior, Building and Community, Germany (00:33:30)
  • Fulvia Raffaelli, Head of Unit, European Commission DG GROW (00:37:19)
  • Dr. Laurent Izoret, Chairman, CEN/TC 51 – Cement and building limes (00:44:22)
  • Dr. Lars Meyer, European Construction Industry Federation (FIEC) (00:41:00)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.