logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Je reforma trhu s energií nutnost nebo populismus?

Tlak na rychlou dekarbonizaci ve spojení s růstem cen nepříjemně dopadá na domácnosti i firmy. Konference na téma energetické bezpečnosti a nastavení vhodné zdrojové základny upozornila mimo jiné na nutnost řešení vysokých cen energií pro zákazníky i nezbytnou podporu investičního prostředí v ČR.

Reklama

Vrcholní představitelé největších tuzemských firem v oblasti elektroenergetiky a plynárenství jednali 7. září v Ostravě na mezinárodní konferenci Leading Minds Forum (LMF) o možnostech reformy trhu s energií. Diskuze za účasti poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, náměstka na Ministerstvu průmyslu a obchodu Petra Třešňáka nebo předsedy Energetického regulačního úřadu Stanislava Trávníčka se týkala nejen regulace energetického trhu a větší ochrany spotřebitelů, ale také střednědobého výhledu pro tuzemskou energetiku ve spojení s nezbytnými úpravami investičního prostředí.

Česká republika řeší v oblasti energetiky jednu složitou úlohu za druhou. Krize ukázala na naši zranitelnost a na fakt, že Evropě docházejí stabilní energetické zdroje. Tlak na rychlou dekarbonizaci ve spojení s růstem cen nepříjemně dopadá na domácnosti i firmy. Diskuze byla spojena s hledáním odpovědí na otázky spojené se strategií pro udržitelnou energetiku nebo s nastavením nástrojů pro efektivní řízení energetické politiky státu,“ uvedl Michal Dolana, ředitel poradenské společnosti DDeM, která konferenci v Ostravě zorganizovala.

Odborná diskuze se soustředila především na nové výzvy v oblasti strategické energetické infrastruktury v souvislosti s přetrvávajícím válečným konfliktem na Ukrajině nebo vývoj cen elektřiny a zemního plynu v blízké budoucnosti. Parametry pro cenově dostupnou a udržitelnou energetiku byly řešeny v kontextu potřebné aktualizace Státní energetické koncepce a souvisejících dokumentů, jakým je například Národní klimaticko-energetický plán. Samostatnými tématy bylo i nové nastavení fungování energetického trhu a možnosti jeho regulace i s ohledem na mnohdy složitá jednání s orgány Evropské komise. Na provoz a udržitelnost tuzemské zdrojové základny a energetické infrastruktury by měly mít zásadní vliv připravované legislativní změny.

Závěr jednání byl spojen s tématy dekarbonizace nebo většího využití vodíku či dalších zelených plynů v energetice, stejně tak se řešily možnosti přečerpávacích elektráren nebo malých modulárních reaktorů. Nově budované obnovitelné zdroje energie by měly přispět k energetickým úsporám a soběstačnosti. Do debaty o současných a do budoucna potřebných kapacitách, o připravovaných opatřeních i o nových podnikatelských příležitostech se kromě představitelů státní a veřejné správy zapojili zástupci více než 40 průmyslových a energetických společností. Bližší informace o LMF lze nalézt na www.lmf.cz.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.