logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Závod Siemens v Trutnově rozjel novou linku na plošné spoje

V těchto dnech zahajuje trutnovský závod Siemens zcela novou výrobu desek plošných spojů (PCB). Desky plošných spojů tvoří základ moderních digitálních řídicích modulů PLC, které koncern Siemens vyrábí v německém Amberku. Provoz zahájila první linka z šesti, začátek plného provozu je plánován na 1. čtvrtletí 2024. Celková investice dosáhne cca čtvrt miliardy korun (přes 10 mil €).

„Desky plošných spojů, které jsme začali vyrábět v Trutnově, představují srdce těch technicky nejpokročilejších řídicích systémů, které Siemens vyrábí,“ popisuje novou výrobu generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. „Jedná se o výrobu nejvyšší technologické náročnosti s vysokou přidanou hodnotou. Rozšíření kapacit stávající výroby z Amberku do České republiky dokazuje, jak rozsáhlé jsou zkušenosti a kompetence našich lidí,“ dodává.

Rozjet první linku na výrobu tištěných spojů se trutnovským podařilo v rekordním čase. „Projekt výroby plošných spojů pro řídicí jednotky ET200SP začal téměř přesně před 6 měsíci a dnes již linka produkuje první výrobky,“ přibližuje zrod nové výroby Eduard Tannhäuser, projektový manažer nové linky. Za zásadní Tannhäuser považuje fakt, že nová výroba zaměstná především stávající zaměstnankyně a zaměstnance, kteří si díky práci na nové výrobě zvýší kvalifikaci. „Záleží nám na tom, aby si kolegové na všech pozicích neustále prohlubovali kvalifikaci a rozšiřovali kompetence. Díky nové výrobě si zvýší kvalifikaci i mzdu velká většina z více než 130 zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří se budou na nové výrobě podílet.“

S rozjezdem nové výroby vznikla i desítka odborných pracovních pozic, které se již podařilo obsadit. Poslední pozicí, na kterou tým nové výroby hledá posilu, je místo technoložky/technologa.

Závod Siemens Nízkonapěťová spínací technika Trutnov

V roce 2023 oslaví trutnovský závod 30 let pod vlajkou koncernu Siemens, v němž zaujímá pozici klíčového výrobce elektromechanické a elektronické spínací techniky. Závod zaměstnává více než osm stovek zaměstnanců, přes 65 % představují ženy, které zaujímají sedm pozic v devětatřicetičlenném vedení.

Trutnovský závod Siemens také intenzivně spolupracuje se středními průmyslovými školami z regionu – studentům nabízí exkurze, letní brigády a do budoucna spolupráci rozšíří i na praktické ukázky přímo ve výrobě. Kooperace probíhá také s Technickou univerzitou v Liberci, jejíž studentky a studenti mohou ve spolupráci s vývojovým oddělením vypracovávat absolventské práce. Odborníci z vývojového centra se formou přednášek podílí i na výuce odborných předmětů.


Závod EWA Amberk

Závod Siemens Electronics Works Amberg (EWA) byl založen v roce 1989 a vyrábí produkty, mezi které patří programovatelné logické automaty (PLC) Simatic. Ročně továrna vyrobí přibližně 17 milionů výrobků Simatic, což znamená, že každou sekundu je expedován jeden výrobek. Vyrábí se zde více než 1 000 variant výrobků.

Výrobní procesy v samotném Amberku jsou rovněž řízeny přibližně 2 800 jednotkami Simatic. Výroba funguje z velké části automatizovaně, přičemž 75 % hodnotového řetězce je zpracováváno samostatně pomocí strojů a robotů. Během 24 hodin jsou výrobky připraveny k expedici pro přibližně 60 000 zákazníků po celém světě. Společnost EWA vyrábí v kvalitě 99,9990 %.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.