logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Moderní bytový projekt Nad Zámkem v památkové zóně Třebíče ctí historii

V těsném sousedství historického centra města Třebíče se nachází ojedinělý bytový projekt Nad Zámkem. Stojí na místě někdejšího hospodářského dvora, z jehož charakteru také vzhledově vychází. Na stavbu moderního objektu s venkovským charakterem byly použity cihly HELUZ.

Vnější obvodové zdivo je provedeno z cihel HELUZ FAMILY 50 broušená, která dosahuje vynikajících tepelněizolačních vlastností, nepotřebuje dodatečné zateplení a zařídí optimální vnitřní klima. Mezibytové stěny byly vyzděny z cihel HELUZ AKU 30 pro lepší akustický komfort.
Projekt bytového domu Nad Zámkem v třebíčské čtvrti Podklášteří je výjimečný z mnoha důvodů. Stojí v exkluzivní lokalitě v městské památkové zóně, v těsné blízkosti zámku a zámeckého parku a na dosah centra. Místo kdysi příslušelo k bazilice a bylo opevněné. Stávala tu konírna, stodola, a lihovar, konírna byla časem přestavena na sýpku. Tyto historické objekty však byly v posledních desetiletích neužívané a v neutěšeném stavu. Podle konceptu, který začal být realizován v roce 2017, měla být významná část území využita pro bydlení a volnočasové aktivity. Část zchátralých budov mohla být zbourána, jeden z objektů bylo třeba zachovat. To je případ bývalé zámecké sýpky, která prošla rekonstrukcí a dnes slouží jako volnočasové centrum Labyrint určené dětem. Na místě stržených budov měly vyrůst nové bytové domy a víceúčelový objekt určený pro trávení volného času, relaxaci a menší wellness.

Moderní objekt s venkovským charakterem z cihel HELUZ

Investor zadal architektonickou studii a projekt bytového domu třebíčské firmě Plán projekt Kapucín, která má s podobnými objekty dobového rázu a stavbami v historických lokalitách bohaté zkušenosti. Z jejich pera pochází také projekt na obnovu sýpky a rovněž projekt budoucího wellness. I v případě bytového domu projektanti z Kapucínu novostavbu citlivě zasadili do okolního prostředí. Moderně pojatým venkovským charakterem navazuje na atmosféru bývalého hospodářského dvora i dochovaných okolních budov, s nimiž koresponduje tvarově i objemově. V celkovém pojetí lokality je obecně kladen důraz na to, aby tvořila jednotný harmonizující celek ze stávajících a nových staveb.

Projekt Nad Zámkem zahrnuje dva objekty – jednak bytový dům SO01. Ten se skládá ze dvou vzájemně propojených částí, které dohromady tvoří půdorysný tvar písmene „L“, a nachází se v něm byty, jež mohou být kdykoli snadno přizpůsobeny pro zdravotně znevýhodněné osoby a osoby s omezenou schopností pohybu. Bytový dům SO02 s půdorysem ve tvaru obdélníku zahrnuje běžné byty. Celkem vzniklo 33 bytových jednotek s výměrami od 55 do 160 metrů čtverečních. Každá je jiná, neboť se ještě před dokončením upravovaly na přání budoucích majitelů.

Oba objekty jsou dvoupodlažní, zastřešené sedlovou střechou s podkrovím využitým pro bydlení – nachází se zde byty mezonetového typu. Sedlovou střechu doplňují prosklené střešní prvky (vikýře a střešní okna).

Kompatibilitu konstrukcí zajistily cihly ze systému HELUZ

Napříč celou stavbou byly použity produkty, které patří k současné špičce na trhu se stavebními materiály. „Konstrukce domů je řešena jako zděná stavba z broušených cihelných bloků s tenkou ložnou spárou. Vodorovné konstrukce stropů jsou pro velký rozpon řešeny jako železobetonové, zhotovené ze stropních panelů. Jako železobetonová je provedena také hlavní schodišťová konstrukce v domě,“ popisuje Ing. Jan Lukášek ze společnosti Plán projekt Kapucín. „Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov kombinovaný s ocelovými prvky. Skladba střešního pláště je navržena jako dvouplášťová, s provětrávanou mezerou. Volná vnitřní dispozice podkrovních bytů je zajištěna použitím ocelových nosníků, které překlenou i velké rozpětí střechy, a to bez použití podpůrných prvků.

Na vnější obvodové zdivo byla použita cihla HELUZ FAMILY 50 broušená. Broušené cihly HELUZ FAMILY mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo bez vyplněných dutin. Nepotřebují dodatečné zateplení, přitom zajistí optimální klima v interiéru. Jsou ideální pro nízkoenergetické i pasivní domy, součinitel prostupu tepla U činí až 0,14 W/m2K. Překlady nad otvory oken a dveří jsou typovými výrobky rovněž z nabídky konstrukčního systému HELUZ.

Mezibytové stěny jsou provedeny jako zvukově izolační z cihelných bloků Heluz 30 AKU (333 × 300 × 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 58 dB), které tvoří nosnou i akustickou dělící konstrukci. Ta zvyšuje odhlučnění i mezi místnostmi jednoho bytu. Mezipokojové příčky pak tvoří cihelné bloky HELUZ 11,5 AKU (375 × 115 × 238 mm, zvuková neprůzvučnost Rw = 47 dB), „Všechny zděné konstrukce byly záměrně zvoleny od jednoho výrobce, aby se zachovala kompatibilita svislých konstrukcí jako celku,“ vysvětluje za autory projektu Ing. Jan Lukášek.

Bytový projekt Nad Zámkem je ohleduplný k historii i přírodě

Projekt je výjimečný svým umístěním v historické lokalitě navazující na památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO – od roku 2003 je jeho součástí třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa. „Skloubit požadavky památkové péče, ekonomiku záměru, venkovní vzhled a užitný komfort stavby bylo náročné,“ potvrzuje Ing. Jan Lukášek ze společnosti Plán projekt Kapucín. Projekt ovšem nesouzní pouze s místem a historií, aniž by slevoval z moderních požadavků na bydlení, je rovněž ohleduplný k přírodě. Za zmínku určitě stojí, že bytové domy využívají na splachování dešťovou vodu, která je uchovávána v podzemních retenčních nádržích.

O projektu:

Název: Bytový projekt Nad Zámkem v Třebíči
Materiál na obvodové zdivo – tepelně-izolační cihly pro jednovrstvé zdivo HELUZ FAMILY 50 broušená (U = 0,14 W/m2K)
Mezibytové stěny – HELUZ 30 AKU
Mezipokojové příčky – HELUZ 11,5 AKUHELUZ cihlářský průmysl a.s.
logo HELUZ cihlářský průmysl a.s.

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.