logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Deset nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu pro zákazníky

Foto © Aldeca Productions, stock.adobe.com

MND pokračují ve zlevňování elektřiny a plynu pro stálé zákazníky. Novým zákazníkům nabízí lepší ceny i Centropol, EPET, Vemex. Sjednejte si smlouvu za nejvýhodnější cenu na trhu. Ceny energií na burzách v ČR dále klesají. Nastavte si správně zálohy.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

MND pokračují ve zlevňování pro stálé zákazníky

Ceny elektřiny a plynu na burzách již několikátý týden po sobě klesaly a to umožnilo několika dodavatelům opět snižovat ceny pro domácnosti. Nové ceny se objevily nejen v pravidelně aktualizovaných fixních cenách na měsíc, ale i v klasických cenících.

Moravské naftové doly (MND) opět a poněkolikáté od konce energetické krize snížily ceny svým stálým dlouhodobým zákazníkům, kteří mají základní ceníky nebo základní ceníky online se sníženým stálým platem.

S dalším snížením cen základních ceníků potvrzujeme, že vývoj cen našim zákazníkům pečlivě hlídáme, tak aby odebírali energie za co nejvýhodnějších podmínek,“ uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie a.s. „Zlevnění je zcela automatické, zákazníci pro jeho zohlednění nemusí nic dělat,“ dodává.

Obchodník rovněž aktualizoval produkty Ceníky se stropem, u kterých mají zákazníci jistotu, že i když se otočí trend ve vývoji cen na trhu, zákazníci nikdy nebudou platit více, než jsou ceny uvedené v ceníku stropových cen, které jsou o něco málo vyšší, než jsou nabídkové ceny. Tento produkt je určen jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky.

CENTROPOL ENERGY tentokrát vydal nové akviziční ceníky plynu FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok a BEZ ZÁVAZKU ONLINE PRO ZAČÁTEK s online komunikací. Nové ceníky snižují cenu plynu proti posledním ceníkům těchto produktů z loňského srpna zhruba o pětistovku.

Frekvence aktualizace nabídek se v poslední době zvyšuje a dodavatelé EPET a VEMEX opět vydávají nové ceníky, nové ceníky zveřejňují prakticky každý měsíc. Oba dva dodavatelé nabízí jak elektřinu, tak plyn s fixní cenou a závazkem na rok či na dva, s tím, že fixní cena na dva roky je nižší.

V průběhu měsíce vydávají dodavatelé nové ceníky s fixní cenou na měsíc. Kvůli změně energetického zákona musí dodavatelé zveřejňovat nové ceny více dopředu, tak teď se začínají objevovat fixní ceny již na duben. Ceny elektřiny i plynu klesají výrazněji než u klasických produktů, u Eneky cena plynu spadla již pod tisíc korun bez DPH.

Tab. 1: Některé nové ceníky elektřiny a plynu zveřejněné uplynulý týden, stav k 16. 2. 2024
Tab. 1: Některé nové ceníky elektřiny a plynu zveřejněné uplynulý týden, stav k 16. 2. 2024

Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi, které můžeme doporučit

V současné době má zákazník na výběr mnoho nových nabídek, které jsou u většiny zákazníků výhodnější než ceny, které až doposud měli. Když si čtenář nevybere z nabízených produktů, může alespoň získat přehled a díky tomu si může vyjednat lepší cenové podmínky u svého dodavatele.

Je zde jen jedna otázka k vyřešení, zda nyní zafixovaná cena bude za několik týdnů ještě výhodná. Proto v následující tabulce jsou doporučovány jen ty nejvýhodnější nabídky. Pro ty, kteří vědí, že v době poklesu cen nemá cenu si fixovat ceny, jsou zde fixní ceny na měsíc, které jsou druhým nejvýhodnějším produktem na trhu, hned po mnohem výhodnějších spotových produktech, a které dávají zákazníkům velkou flexibilitu v rozhodování co dál, kdyby se cenový trend obrátil. Výpovědní lhůta u měsíčních produktů je pouhý měsíc a když se zákazníkům nebude líbit cena, mohou produkt okamžitě opustit.

Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro nové smlouvy, které lze doporučit, stav k 16. 2. 2024
– zelené: nové nabídky
* produkty fixní cena na měsíc
** cena se započítaným bonusem
*** spotový produkt (cenová hladina za posledních 12 měsíců)
Tab. 2: Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro nové smlouvy, které lze doporučit, stav k 16. 2. 2024

Ceny na burzách v ČR

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR byly podobné i s podobným trendem jako v celé Evropě klesající. K poklesu cen přispívá zejména snížená poptávka vlivem počasí a také vlivem oslabujícího průmyslu. V případě plynu je zde patrný podstatný vliv spotřeby plynu v Číně a také velké zásoby v zásobnících v Evropě. Vliv lokálních konfliktů je nepatrný.

Z tabulky dole je patrný pád cen, i o deset procent za týden, výjimkou jsou ceny kontraktů na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde se hlavně draží energie pro státní správu a kde výsledek je ovlivněn aktuální nabídkou účastníků obchodování (dodavatelů).

Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR se srovnáním oproti předminulému týdnu
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR se srovnáním oproti předminulému týdnu

ERÚ vysvětluje, jak mají být správně nastavené zálohy na dodávku energií

(upravená tisková zpráva Energetického regulačního úřadu)

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší ve zvýšené míře důsledky špatně nastavených záloh na dodávky energií. Ty mohou ve vyúčtování vést nejen k vysokým nedoplatkům (nízké zálohy), ale i přeplatkům (vysoké zálohy) až v řádu desetitisíců, které někteří dodavatelé odmítají svým zákazníkům vracet. V období, kdy mnoha spotřebitelům chodí rozpisy na další zúčtovací období, proto ERÚ radí, jak předejít potenciálním problémům.

Výše záloh na dodávku elektřiny a plynu musí podle zákona odpovídat tzv. důvodně předpokládané spotřebě, kterou dodavatelé standardně odvozují od spotřeby konkrétního spotřebitele v minulosti. Byť jsou zálohové platby (typicky na měsíční bázi) v rozpisu stanovené na celé nadcházející období, neznamená to, že se v jeho průběhu nemohou změnit.

Často se stává, že zákazníci svou spotřebu sníží a předpokládají, že to bude mít automaticky vliv na snížení záloh. Dodavatelé se ovšem tuto skutečnost obvykle dozvědí až v souvislosti s odečtem při řádném vyúčtování. Pokud chceme, aby ji zohlednili okamžitě, musíme je o snížení pravidelných plateb sami požádat, přičemž nižší spotřebu doložíme samoodečtem, tedy nahlášením aktuálního stavu našeho elektroměru či plynoměru. Takové žádosti by měli vyhovět,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.

Důležité je věnovat pozornost už samotnému rozpisu záloh, tedy povinné součásti vyúčtování. Zejména tomu, zda dodavatel zohlednil všechny zálohy uhrazené během zúčtovacího období. Délka zúčtovacího období nesmí přesáhnout 14 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a dodavatel ve vyúčtování porovnává částku, kterou zákazník zaplatil na zálohách, se samotnou cenou za dodávku.

Pokud jsme víceméně na nule a cena za dodávku energií je po celou dobu stejná, zálohy by nám měly zůstat ve stejné výši. V případě výraznějšího nedoplatku by nám dodavatel měl zálohové platby zvýšit, u přeplatku naopak snížit. V uplynulých měsících se ovšem některým zákazníkům ceny několikrát měnily, a je tudíž možné, že výraznou roli bude hrát i tato proměnná,“ zdůrazňuje radní Zemanová. „Adekvátnost záloh si překontrolujeme tak, že aktuální celkovou cenu za megawatthodinu, tedy součet její regulované a neregulované části, vynásobíme celkovou spotřebou, kterou najdeme ve vyúčtování. Tuto hodnotu pak vydělíme počtem zálohových plateb. Pozor na to, že cena za energie obsahuje i fixní měsíční částku, kterou musíme připočíst,“ dodává Markéta Zemanová s tím, že pokud výsledek neodpovídá rozpisu, je namístě ozvat se obchodníkovi.

Pro kontrolu výpočtu záloh mohou spotřebitelé využít i Kalkulátor cen energií TZB-info. Ten primárně porovnává nabídky dodavatelů elektřiny a plynu, na základě zadaných údajů ale zároveň vypočte také výši optimální zálohy.

ERÚ se setkává i se situacemi, byť jsou ojedinělé, kdy dodavatel zvolí způsob stanovení záloh nerovnoměrně v závislosti na měsíční očekávané spotřebě dle tzv. typového diagramu dodávek. Jednotlivé zálohové platby se pak liší, typicky podle roční doby. I zde však platí, že za celé zúčtovací období může zákazník na zálohách zaplatit maximálně částku, která odpovídá jeho důvodně předpokládané spotřebě. Veškeré podrobnosti k placení záloh, včetně formy jejich úhrady, jsou stanovené smlouvou o sdružených službách dodávky plynu či elektřiny.

Nesprávně nastavené zálohy mohou vést k problémům s nedoplatky i přeplatky. Zákon stanoví pouze maximální, nikoliv minimální výši záloh, na hrozbu případného nedoplatku tak musí pamatovat sám spotřebitel. Typicky u odběratelů, kterým v uplynulé době končila fixovaná cena, se mohla celková cena navýšit, roli hraje i letošní zvýšení regulované složky.

Vysoké nedoplatky představují jednorázový výdaj, který u některých spotřebitelů přesahuje jejich finanční možnosti. V takovém případě ERÚ doporučuje kontaktovat dodavatele a snažit se s ním sjednat splátkový kalendář, tedy rozložit si splacení částky v čase.

Přeplatek sice může být vítanou finanční injekcí, zároveň ale zdrojem velkých potíží tehdy, pokud ho dodavatel odmítne vyplatit. Je pak nutné ho vymáhat soudní či mimosoudní cestou, případně využít úkonu započtení, což v praxi znamená postupně si dluh dodavatele „umazávat“ ze záloh.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.