logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Výrazné úspory ve spotřebě plynu a elektřiny pokračují, pomohl i teplý leden

Výrazné úspory ve spotřebě plynu a elektřiny pokračovaly i během ledna. Vyplývá to z dat zpracovaných společností Amper Meteo, která nově vytvořila i online prohlížečku dat.

Nová prohlížečka dat (https://www.ampermeteo.cz/open-data-analyzy) výrazně usnadní odborné i laické veřejnosti a mediím přístup k aktuálním výstupům o spotřebě plynu, elektřiny anebo výrobě z obnovitelných zdrojů na území České republiky.

Uplynulý leden byl meziročně teplejší o 1,6 °C. Z posledních šesti let byl teplejší pouze ten v roce 2018. Meziročně byla spotřeba plynu nižší o 19,7 %. Po očištění o vliv počasí a paroplynové elektrárny Počerady činí úspory 14,1 %. Oproti průměru 2017–2021 byly očištěné úspory ještě vyšší a to 19,6 %. V lednu 2022 se již projevovaly prvotní úspory, proto je meziroční rozdíl menší než rozdíl oproti průměru předchozích 5 let. Nejvyšší spotřeba plynu byla mezi 25–27. lednem, kdy denní hodnoty dosáhly 387 GWh. Spotřeba plynu paroplynové elektrárny Počerady byla v lednu nejmenší za posledních pět let, a podílela se na celkové spotřebě ČR z 2,5 %.


Teplejší počasí a úspory se kladně projevily i na spotřebě elektrické energie. Ta byla meziročně nižší o 6,1 %, což je po říjnu 2022 druhý nejlepší výsledek za poslední rok. Po očištění o vliv počasí byly úspory 4,4 %. Vlivem teplejšího počasí tak spotřeba poklesla jen o 1,7 %, zbytek poklesu činí úspory či možné snížení ekonomické aktivity. Oproti průměru let 2017–2021 byly úspory podobné jako oproti loňskému roku, 4,7 %.


Společnost Amper Meteo díky velkému zájmu o aktuální data ze strany veřejnosti a médií vytvořila webový portál, kde jsou zobrazeny různé analýzy spotřeby plynu a elektřiny, které jsou okamžitě aktualizovány s přísunem nových dat (viz obrázek dole). Přístup na tento portál je zdarma a kdokoliv může tyto grafy využívat, stáhnout nebo propojit se svými stránkami či sociálními sítěmi. Lze zde najít aktuální hodnoty o spotřebě plynu a příslušné teplotě vzduchu. Poté jsou prezentovány týdenní a měsíční analýzy spotřeby plynu a elektřiny po očištění o vliv počasí či jiných faktorů. Zatím poslední složkou je i informace o výrobě větrných a fotovoltaických elektrárnách na území České republiky, a to i jako poměr k potencionálnímu maximu pro daný den/hodinu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.