logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

E.ON zdražoval, ale pořád zákazníci platí nejméně na celém trhu. Projeví se letní vysoké ceny energií na spotovém trhu ve vyúčtování?

Ceny elektřiny a plynu rostou, ne všichni ale zdražují stejně razantně. E.ON své stálé zákazníky šetří. Na spotovém trhu jsou nyní vysoké ceny elektřiny i plynu. Jak se tyto vysoké ceny projeví ve vyúčtování? Ceny na spotových trzích čekají na zprávy o konci odstávky dodávek ruského plynu.

Reklama

Kalkulátor cen energií TZB-info

E.ON zvyšuje ceny

Společnost E.ON oznámila ceny elektřiny a plynu pro své stávající zákazníky z řád domácností od 1. září. Jedná se o základní tarif, které využívají hlavně lidé, jež nikdy dodavatele elektřiny neměnili nebo změnili tarif před mnoha lety. Přes zvýšení cen zůstávají tyto ceníky mezi nejlevnějšími novými ceníky, levnější už jsou jen produkty s fixovanou cenou, které v tomto a v příštím roce ukončí platnosti.

Na současné poměry je cena elektřiny pro svícení bez DPH za 3 179 Kč/MWh a u topení (D57d) ve vysokém tarifu 4 158 a v nízkém tarifu 3 164 Kč/MWh přímo pohádková. I cena plynu při spotřebě 20 MWh za 1 905 Kč/MWh bez DPH patří nyní k nejlevnějším na trhu.

E.ON ze začátku energetické krize nezdražoval ihned na rozdíl od ostatních, kteří v předvečer konce Bohemia Energy měnili ceníky, aby lidé neuzavírali nové smlouvy s nízkými cenami. Nyní prodejce šetří i své stávající dlouhodobé zákazníky.

Lze ale očekávat, že při stávající cenové situaci na burze toto zdražování nebude konečné a zhruba do půl roku bude obchodník tyto ceníky znovu aktualizovat.

Od 4. 7. nabízí obchodník Dobrá energie, který je součástí EP Energy Trading, jež je jedním z finančně nejsilnějších dodavatelů u nás, fixaci cen elektřiny na 24 a na 36 měsíců. Cena silové elektřiny pro svícení vyjde u produktu na 36 měsíců na 5 975 Kč/MWh bez DPH a plyn u fixace na 36 měsíců za 2 599 Kč/MWh. V obou případech společnost nabízí jeden z nejlevnějších produktů na současném trhu.

Jak se projeví současné vysoké ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu v ročním vyúčtování za dodávku energií?

V současné době existuje velká skupina zákazníků, která má produkty ze spotového trhu. Důvodem je, že jejich dodavatelé nenašli jinou možnost, než převést zákazníky na tento produkt v době prudkého nárůstu nákupních cen a vysoké finanční náročnosti na dlouhodobý nákup energií. Druhou možností je, že zákazníci sami chtěli mít spravedlivou cenu a jistotu, že až krize pomine, že jim nezůstane vysoká cena, že se jim cena podle burzy sníží.

Na faktuře zákazníci dostanou jednotkou cenu, kterou dodavatelé vynásobí roční spotřebou podle odečtu distributora. Jednotková cena je stanovena jako vážená průměrná cena, která je tvořena každou cenou v průběhu roku. U elektřiny to je 365*24 cen, u plynu 365 cen. Ovšem každá cena nemá stejný význam z hlediska spotřeby, cena elektřiny po půlnoci má malý význam ve srovnání s cenou večer, kolem osmé hodiny. Stejně tak u plynu cena v zimě má rozhodující význam pro topení, naopak v létě cena plynu na celkovou jednotkou cenu nemá žádný význam.

K určení podílu jednotlivých cen se užívá pro vyúčtování Typový diagram dodávek (TDD), ve kterém jsou zohledněny jednotlivé faktory ovlivňující spotřebu energií (mráz, zataženo atd.) Dodavatelé i my v Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátor) používáme přepočítané TDD, které reflektují situaci v aktuálním roce. V Kalkulátoru nyní používáme u spotových produktů průměrnou cenu za poslední tři měsíce, protože tato cena dobře reaguje na výkyvy cen na burze.

Zákazník si může udělat představu o podílu spotových cen v jednotlivých měsících roku podle následující tabulky, ve které jsou uvedeny podíly spotřeby v jednotlivých měsících roku a aktuální ceny. Dole je pak průměrná cena. Takový výpočet používá již málo dodavatelů, ale hodí se pro utvoření představy zákazník, jaké ceny lze ve vyúčtování očekávat. Jedná se ceny bez DPH a bez obchodních přirážek obchodníků.

Obr. 1: Podíly jednotlivých cen na celkové spotřebě za rok (Zdroj dat Operátor trhu)
Obr. 1: Podíly jednotlivých cen na celkové spotřebě za rok (Zdroj dat Operátor trhu)

Ceny elektřiny a plynu jsou stále na vysoké úrovni

Ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu stabilně rostou, pokles nastává jen o víkendech, když není taková spotřeba. Plyn se prodává na spotovém trhu za velmi vysoké ceny, a i když v posledních dnech mírně klesají. Čeká se na konec odstávky údržby plynovodu Nord Stream, zda Gazprom obnoví, či neobnoví dodávky plynu a na to jak dopadne finský velkoobchodní prodejce v Německu Uniper, zda mu pomůže německá vláda překonat finanční kolaps. Pro mě je nejpravděpodobnější scénář dodávek ruského plynu do Evropy ten, že po dodání turbíny si Rusko najde další důvody, proč nedodávat plyn v plném rozsahu, nezastaví dodávky, ale bude co možná nejvíce zvyšovat ceny plynu.

Obr. 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu (Base Load) (Zdroj: Operátor trhu)
Obr. 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu (Base Load) (Zdroj: Operátor trhu)
Obr. 3: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
Obr. 3: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.