logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci může zachraňovat životy. Na co je třeba myslet a jak minimalizovat riziko?

Bezpečnost při práci a ochrana zdraví zaměstnanců patří mezi důležitá témata, která se týkají malých i velkých firem nejen během pandemie koronaviru. Kdy jindy se zamyslet nad prevencí rizik než v rámci Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který si bude celý svět připomínat 28. dubna?

Reklama

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyhlásila v roce 2003 Mezinárodní organizace práce jako vzpomínku na ty, kteří byli při výkonu práce zraněni či přišli o život. Mnohokrát za neštěstím stojí náhoda nebo souhra okolností. Proto je jednou z největších výzev v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým zaměstnavatelé a pracovníci čelí, skutečnost, že každé pracoviště představuje svůj vlastní soubor konkrétních rizik a je třeba na ně být připraven.

Pro společnost 3M je zajištění zdraví zaměstnanců jedním z hlavních poslání. Proto se snaží přicházet s nápady, díky kterým jsou zaměstnanci ve větším bezpečí a zároveň komfortu. „Spolupracujeme s předními univerzitami a externími technologickými skupinami ve snaze podporovat a rozvíjet širokou škálu pokrokových technologií, které následně můžeme převést do reálných produktů. Největší hnací silou našich inovací je možnost najít za pomoci naší technologie řešení na mnohá nebezpečí, kterému každodenně čelí pracovníci po celém světě,“ popisuje Jan Bidlas, který se ve 3M věnuje osobním ochranným pracovním prostředkům.

Ochrana před hlukem

Evropská unie staví riziko expozice nadměrnému hluku na stejnou úroveň jako riziko těžkých úrazů způsobených pádem z výšky, elektrickým proudem nebo vdechování škodlivých látek. Z tohoto důvodu musí zaměstnavatelé měřením nebo odhadem stanovit úroveň expozice hluku a na základě výsledků zajistit pracovníkům odpovídající ochranné pomůcky. Jejich vývoji se společnost 3M věnuje už od 50. let minulého století, kdy vznikly první předchůdci mušlových chráničů sluchu PELTOR.

Hluková zátěž se v jednotlivých provozech může lišit, proto je důležité zvolit správnou úroveň ochrany, využívá se k tomu například technologie 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System.Měření hodnot útlumu se u chráničů sluchu provádí v laboratorních podmínkách. „Pro testování dostatečné ochrany je možné využít duální validační systém ochrany sluchu 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System. Ten zprostředkovává okamžitou zpětnou vazbu a zaměstnanci si díky němu mohou na vlastní kůži otestovat účinnost svého ochranného prostředku,“ dodává Jan Bidlas.

Prostředky ochrany dýchacích orgánů

V roce 1972 objevila společnost 3M potřebu jednoduchého a účinného ochranného prostředku, který by pomohl snížit kontakt pracovníků se škodlivými částicemi ve vzduchu. Postupným vývojem tak vznikla úplně první obličejová filtrační polomaska na ochranu proti částicím (respirátor), která odstartovala zcela novou kategorii osobních ochranných prostředků. V současné době jsou respirátory běžným standardem – od jednorázových filtračních polomasek, které pomáhají filtrovat částice, až po opakovatelně použitelné masky nabízející ochranu proti nebezpečným plynům a výparům.

Osobní ochranné prostředky je třeba nejprve otestovat

Prostředky na ochranu sluchu, zraku nebo dýchání nezaručují bezpečí, dokud neprojdou ověřením vhodnosti. Takzvané fit testy jsou zodpovědností zaměstnavatele, zaměstnanci by zase vždy před vstupem do rizikového prostředí měli provést kontrolu těsnosti. „Konkrétně u pomůcek na ochranu dýchacích orgánů je třeba testovat jejich vhodnost jak při počátečním výběru, tak při změně modelu a v důsledku fyziologických změn zaměstnance. Pro zkoušky těsnosti se využívají kvalitativní, ale především pak přesnější a objektivnější kvantitativní metody,“ uzavírá Jan Bidlas ze 3M.

Fit testy by se neměly vyhnout ani ochranným brýlím. Ty by měly v první řadě dostatečně pokrývat zorné pole a měly by dostatečně držet na obličeji, a to i během prudších pohybů hlavou. Dále musí pokrývat dostatečný prostor ve vertikálním i horizontálním směru. K úrazům a poranění často dochází z důvodu příliš velkým mezer mezi brýlemi a obočím, respektive mezi brýlemi a lícní kostí. Mezery by proto neměly být větší než 6–8 mm po celém obvodu.

Nebezpečí číhá i ve výškách a hloubkách

Speciální pomoc nabízí 3M i pracovníkům, keří pracují v extrémních podmínkách, například ve výšce. Pro stavaře, revizní techniky a údržbáře má ucelený systém postrojů, které je jistí proti pádu z výšky nebo do hloubky. A co víc, připravuje pro ně také praktické kurzy. Ty jim mají pomoc logicky vyhodnocovat a plánovat práce ve výškách k zajištění bezpečnosti a dodržování předpisů, stejně jako naučit praktické kroky při záchraně kolegy nebo přinést tipy pro práci ve stísněných prostotách. „Práce ve výškách znamená velké riziko každý den a každou sekundu práce. Bezpečnost zaměstnanců závisí nejen na správném používání vybavení a dodržování preventivních opatření, ale především na praktických znalostech a dovednostech, a proto je školení tak důležitým prvkem ochrany zaměstnance před pádem,“ říká školitel Damian Nowak, který své zkušenosti získal za léta práce ve výškách a coby člen Speciálního týmu pro záchranu ve výškách. Jen v Evropě má 3M pět specializovaných výcvikových středisek, školení ale umí připravit i na míru podmínkám každého podniku. Všechny kurzy pořádané v rámci 3M Safety Training jsou navrženy tak, aby účastníci z jejich absolvování získali maximální možný přínos.

Každá profese vyžaduje jiný typ ochrany

Díky své dlouhodobé specializaci na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců je 3M nepostradatelným partnerem pro zaměstnance v rozmanitých oborech. Velká část ochranných pracovních prostředků je určena těm v průmyslu – brusiče, svářeče, lakýrníky a celou řadu dělnických profesí. Chrání ale také zdravotníky, hasiče nebo vojáky. „Oni chrání nás, my chráníme je,“ říká motto společnosti 3M, a naplňuje tak svou vizi společenské odpovědnosti.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.