logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

BIM: přesné časové i finanční plány, jednodušší práce projektantů i finance pod kontrolou

Vice než 12 % developerů zpracovává v BIM takřka všechny své podklady. Vyplývá to z posledního průzkumu, který pro společnost Wavin uskutečnila agentura Strateggo. Tento fakt bude jistě ještě umocněn novou legislativou, která pro určité stavby stanoví využití této metodiky jako povinné. Dává to smysl jak z pohledu přesnějších časových a finančních plánů, tak i reálnějšího pohledu na objekt a jeho následnou správu.

Stavební projekty jen málokdy dodrží plánované termíny a výši nákladů. Například mezi roky 2012 a 2015 více než dvě třetiny stavebních projektů na celém světě překročilo svůj stanovený rozpočet o více než 10 % a jen 25 % projektů bylo dokončeno ve svém původním termínu. S využitím BIM lze těmto scénářům předcházet. Tento způsob projektování totiž dokáže spojit všechny klíčové stavební fáze – od projektování přes nákup, logistiku, stavbu, až po údržbu výsledného objektu – a tím výrazně snížit náklady, eliminovat chybné objednávky a minimalizovat počet dnů zpoždění.
BIM šetří čas a náklady

Pokud porovnáme CAD a BIM přístupy k projekčnímu návrhu a dokumentaci, jedná se o zcela odlišné technologie. CAD systém je vlastně převedení tradičního projektování s pomocí prkna, tužky a papíru do elektronického grafického systému. Pokud dojde k projekčním změnám, všechny musí být manuálně provedeny na všech vyskytujících se instancích v rámci jednotlivých CAD výkresů. V případě BIM jsou budovy modelovány z reálných konstrukčních elementů, jako jsou stěny, okna, střechy, stropy. Všechny změny v projektu jsou automaticky promítnuty do jednotlivých výkresů vzniklých z modelů. Čas projektování se tak výrazně zkracuje, nedochází k chybným objednávkám, které je pak nutné stornovat. Například při výstavbě San Diego Community College District při přechodu na použití BIM klesl počet chybných objednávek o polovinu. A průměrný počet dnů zpoždění se snížil ze 79,6 na 24,5.

Reálné uchopení projektu, jeho zpracování a získání požadovaných výstupů, tedy uvedení procesu metodiky BIM do praxe, vyžaduje použití speciálního softwaru. Pro návrhy budov včetně jejich vnitřních instalací se takovým nástrojem stal program Revit od společnosti AutoDesk. Ten v současné době zaujímá klíčové postavení na trhu týkajícího se BIM softwaru pro projektování.
Výhodou jsou knihovny reálných prvků

Velkou výhodou projektování v BIM jsou i knihovny reálných stavebních prvků, které mohou projektanti při zpracovávání projektu využít. Řada výrobců je poskytuje zdarma. Příkladem mohou být knihovny prvků výrobce plastových potrubních systémů pro rozvody vody, kanalizace a topení Wavin, které se vyznačují vysokou úrovní detailu a věrohodnosti celé výsledné instalace. Knihovny mají v sobě zakomponováno mnoho užitečných funkcí, které jsou specifické vždy pro konkrétní typ systému, který se v projektu vyskytuje. Vlastní tvorba potrubních rozvodů je následně založena na intuitivním přístupu k modelování.

Hlavní výhodou knihoven reálných prvků je jejich lokalizace jak jazykově, tak i portfoliem. Knihovny jsou průběžně aktualizovány. Zobrazení prvků je přesné v LOD 400, schématické v LOD 200 a validační, které poskytuje uživateli možnost rychlé kontroly navržené instalace. Knihovny obsahují všechny prvky potrubního systému, nechybí inteligentní tvarovky, kolena a odbočky. Na jeden klik lze vygenerovat přesný výkaz výměr. Důležitá je i správná detekce kolizí. V neposlední řadě je potřeba zdůraznit výhodu technické podpory. A také možnost stažení knihoven zdarma pouze na základě registrace zde: https://www.wavin.com/cs-cz/register


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.