logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Hudba budoucnosti v tvorbě developerských projektů pomocí BIM zní i v Čechách. Nyní pod taktovkou skupiny Top Estates

Skupina Top Estates patří mezi lídry českých developerů, kteří nové rezidenční projekty realizují s podporou a v prostředí BIM. Díky nové technologii bude možné v projektech rychleji reagovat na změny, zvýšit efektivitu a do budoucna usnadnit i správu nemovitosti. Vysoký stupeň kvality v přípravě projektu se projeví i v zodpovědném přístupu ke klientům a uživatelům.

V zahraničí se moderní a inteligentní proces BIM (Building Information Modeling, česky informační model budovy neboli informační modelování) pro projektování, výstavbu a správu stavebních projektů založený na digitálním modelu již běžně používá, většina českých developerů se s ním teprve seznamuje.

BIM software představuje revoluci v projektování staveb. Všechny dostupné informace jsou nahrány do počítačového systému, který vytvoří digitální prostorový model stavby ve 3D. Ten je pak rozšířen například o časové parametry výstavby (4D), informace o nákladech (5D), i o další informace o stavbě.

Jedná se o maximálně komplexní řešení celého pracovního postupu, čímž se naše práce stává výrazně jednodušší, přesnější a efektivnější. Nyní začínáme s procesem implementace BIM do našich projektů, do budoucna tak budou realizovány všechny naše projekty,” uvádí Petr Teplý, spoluzakladatel Top Estates.

Digitální projektování je budoucnost developmentu, my se jí snažíme jít naproti o něco dříve. Já osobně se na BIM procesy velmi těším, protože mám rád inteligentní a funkční systémy usnadňující celý proces,“ doplňuje Dušan Dvořák, spoluzakladatel Top Estates.

Doposud byla tvorba projektové dokumentace stavěna na CAD nástrojích pro kreslení 2D nebo tvorbu geometrických 3D modelů. BIM je mnohem komplexnější přístup. Umožňuje například provádět změny a úpravy modelu, které se projeví ve všech souvislostech projektu najednou. Data zůstávají konzistentní, koordinovaná a přesněji popisují vlastnosti projektu pro celý tým investora ve spojení se stavebně-architektonickým atelierem nebo realizační firmou, tedy ve všech životních cyklech projektu.

Soustředění a propojení informací v BIM modelu přináší vysokou informační komplexnost. Ve svém důsledku správně využívaná jednotná informační databáze usnadňuje rozhodování během procesů přípravy projektu, realizace na stavbě a podporuje moderní komunikaci všech profesí a týmu investora. Přínosem je také následná přesná digitální znalost projektu při údržbě bytového komplexu, při opravách či technických kontrolách. Všechny potřebné informace pro vyřešení problému jsou na jednom snadno dostupném a srozumitelném místě,“ vysvětluje Pavel Vokáč, BIM specialista v Top Estates týmu.

Pavel Vokáč má s BIM dlouholeté zkušenosti ze zahraničních projektů. Podílel se mimo jiné i na rozvoji programu BIM ENERGY, který využívá principů BIM pro oblast energetických úspor veřejných budov. Jeho spolupráce se skupinou Top Estates započala minulý rok.

V České republice se na základě rozhodnutí vlády počítá s využitím koncepce BIM pro veřejné stavební zakázky s hodnotou přesahující 150 milionů korun postupně od roku 2023. Skupina Top Estates má v plánu postupný přechod všech plánovaných projektů do BIM softwaru.

O skupině Top Estates:

Skupina Top Estates se zaměřuje na prémiový rezidenční development a polyfunkční projekty. Její součástí je jak developerská, tak stavební firma. Působí v Praze, Brně a Bratislavě a aktivně připravuje rozvoj projektů v hodnotě přes 7,5 miliard Kč, které by měly nabídnout několik desítek tisíc kancelářských a retailových ploch a přes tisíc bytů.

Aktuálně společnost Top Estates připravuje k zahájení stavby projekt Portum Towers v Bratislavě a pokračuje ve výstavbě rezidenčního komplexu Barrandez-vous. Partneři Top Estates v rámci Top Estates Holding realizovali projekty Barrandovská zahrada, Truhlárna, Milhouse, Sakura a Bleriot. Sakura je první rezidencí v Česku pracující s principem visutých zahrad, získala mnoho ocenění odbornou veřejností a pro rok 2020 byla nominována mezi čtyři finalisty unikátních staveb světa kategorie Future Projects – Residential v rámci světově největší architektonické soutěže WAN Awards. Projekt Truhlárna se stal vítězem v kategorii Rezidenční projekty menšího rozsahu soutěže Best of Realty 2018 a prvenství v roce 2019 obhájil také projekt Barrandovská zahrada.

Více informací naleznete na:
https://www.topestates.cz/
http://www.portumtowers.com/

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.