logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zaměstnavatelé vs. koronavirus 1:0! Automatické měření teploty zaměstnanců termokamerou

Společnost PRO SECURITY SE nabízí technologické řešení pro firmy a instituce v rámci boje s nemocí COVID-19. Měření tělesné teploty zaměstnanců za pomoci termální kamery je hitem současnosti, které pomáhá odhalovat potenciálně infekční osoby, čímž eliminuje šíření nákazy mezi zaměstnanci i návštěvníky objektu. Jak systém funguje, kolik stojí a jaké má výhody do budoucna, se dozvíte v následujícím článku.

Reklama

V posledních týdnech čelí naše bezpečnostní agentura i zaměstnavatelé po celé České republice, obrovské výzvě. V záplavě nezbytných omezení a opatření se snažíme bojovat s neviditelným nepřítelem. Virus COVID-19 se šíří napříč světem a omezuje naše životy, naše podnikání a náš komfort. Drtivá většina firem přistoupila ke zdánlivě dočasným opatřením. Všichni, u kterých je to možné, pracují z domova. Jsou ale zaměstnání, kde to není z mnoha důvodů možné. Tito zaměstnanci v první linii jsou těmi nejohroženějšími. Musí se denně přesouvat z domu do práce a zpět. Během dne přijdou do styku s mnoha dalšími lidmi a je u nich riziko nákazy mnohem vyšší.

Projevy nákazy virem COVID-19 mohou být z počátku velice mírné nebo dokonce žádné. Nakažený může mít jen nepatrně zvýšenou teplotu (například 37,5 °C) a nemusí to na sobě vůbec poznat. Přitom již v této fázi je nakažený silně infekční a představuje hrozbu pro své okolí. Jak takového člověka rozpoznat a odhalit riziko včas?

Proč se Číně daří držet koronavirus pod kontrolou? Měření teploty na každém rohu

Bezpečnostní agentury hledají Inspiraci v Číně. Právě z Číny se virus COVID-19 rozšířil do okolního světa a mají zde již vypracované postupy pro řešení této krize. Stejně jako u nás, i v Číně přišly na řadu jako první restriktivní opatření (oni byli ve skutečnosti ještě mnohem přísnější, než je tomu u nás). Tato opatření v podstatě trvají stále, nicméně po zhruba třech měsících, kdy již zabrala první vlna opatření, se v Číně vrací zaměstnanci zpět do provozů, výroben a kanceláří. Aby nedošlo k další vlně šíření viru COVID-19, využívají firmy kromě mnoha režimových opatření i bezpečnostní technologie, respektive systém vyvinutý přímo pro koronavirus: automatické měření teploty zaměstnanců termokamerou.

Automatické měření teploty zaměstnanců termokamerou při vstupu na pracoviště

Čína je jednoznačně leaderem na trhu kamerových systémů, tedy i termálních kamer. Dvě největší společnosti na světě (Dahua a Hikvision) svojí výrobou pokryjí téměř dvě třetiny světové produkce v tomto segmentu. Jejich zkušenosti a schopnost obrovské produkce a rychlého vývoje napomohly k nalezení bezpečnostního řešení v období boje s virem COVID-19. Společnost Dahua vyvinula systém pro měření teploty osob pomocí termální kamery, který je schopen bezkontaktně a na vzdálenost několika metrů plynule měřit u vstupujících osob zvýšenou tělesnou teplotu s přesností na 0,3 °C, bez nutnosti je zastavovat.


Jak systém termokamer na měření teploty osob funguje?

Aby systém fungoval správně, je potřeba u vchodu do budovy zřídit vstupní koridor, kterým zaměstnanci a návštěvníci vstupují a vystupují v řadě za sebou. Koridorem může plynule projít až 30 osob za minutu a snímač jim všem změří teplotu velmi přesně. Systém tedy umožňuje plynulý, a přitom bezpečný způsob měření tělesné teploty. V případě, že systém zaznamená tělesnou teplotu vyšší, než je stanovená hranice měřené teploty (obvykle 37,0 °C), spustí se alarm a obsluha takového člověka ihned odvede na stanoviště sekundární kontroly. Zde je s ním zacházeno, jako by byl potenciálně nakažený a je tedy izolován od ostatních. Zaměstnanec sekundární kontroly u něho provede kontrolní měření teploty bezkontaktním teploměrem a v případě potvrzení horečky se řídí návaznými režimovými opatřeními.

Koronavirus neporazíme pouze měřením teploty bez návazných režimových opatření

Režimová opatření musí být v tomto případě velmi přísná a na jejich dodržování by měl dohlížet pracovník bezpečnostní služby. Není žádoucí, aby takový člověk pokračoval dále do budovy, jel s kolegy výtahem nebo obecně v budově trávil čas delší, než je nezbytně nutné. Vypracovali jsme univerzální postup, který lze aplikovat ve všech provozech:

 • Osoba se zvýšenou teplotou nesmí opustit stanoviště sekundární kontroly;
 • Osoba se zvýšenou teplotou musí být izolována od ostatních zaměstnanců;
 • Zaměstnanci sekundární kontroly neprodleně kontaktují bezpečnostního ředitele objektu nebo přímého nadřízeného daného zaměstnance;
 • Po vyhodnocení je buď zaměstnanec poslán domů a je mu nařízen home office/sickday;
 • U tohoto zaměstnance by měla být nařízena 14-denní karanténa nebo výsledek z testu na přítomnost viru COVID-19. Testovat by se měl zaměstnanec nechat nejdříve 6 dní od dne, kdy byly odhaleny první příznaky (v našem případě ode dne, kdy u něho systém odhalil zvýšenou tělesnou teplotu);
 • Tělesná teplota by měla být přeměřena všem zaměstnancům, se kterými daný člověk přišel v předchozích 2-4 dnech do kontaktu. Test je proveden digitálním bezkontaktním teploměrem.

Dále je nutné dodržovat následující opatření:

 • Vstup na pracoviště a pohyb po pracovišti vždy v roušce a jednorázových rukavicích;
 • Aby systém fungoval správně, musí být dodržování opatření vyžadováno od všech, bez ohledu na jejich pozici ve firmě, věk, národnost nebo důležitost jejich pracovní náplně;

Zlaté pravidlo: Účinnost bezpečnostního opatření je přímo úměrná důslednosti dodržování nastaveného opatření. Jedna výjimka ohrozí zdraví mnoha lidí a provoz celé Vaší společnosti!

Jaké jsou možnosti měření teploty zaměstnancům a jaké mají výhody?

Ostraha pro měření teploty zaměstnanců bezkontaktním teploměrem:

Ostraha objektu provádí měření teploty osob při vstupu bezkontaktním teploměrem. Kontrolovaná osoba musí vždy zastavit a nechat se přeměřit. Jedná se o základní způsob, jak odhalit osoby se zvýšenou teplotou.

 • VÝHODA: okamžité nasazení do provozu, strážný s teploměrem může být před budovou již druhý den;
 • VÝHODA: nulová vstupní investice;
 • NEVÝHODA: Vysoké provozní náklady. Za současného stavu se hodinová sazba bezpečnostního pracovníka pohybuje kolem 220-300 Kč/hod bez DPH, resp. 55.000 Kč měsíčně bez DPH (při 9hodinách denně, pondělí až pátek)
 • NEVÝHODA: Měření je pomalé, u vstupu se mohou tvořit fronty. Bezpečnostní pracovník takto změří maximálně 10 osob za minutu;

Měření tělesné teploty vstupujících osob termokamerou:

Vytyčíme vstupní koridor, kterým Vaši zaměstnanci budou do objektu vstupovat. Zaměstnanci prochází koridorem, plynule, v rozestupech cca 1,5 metru a termální kamera jim měří tělesnou teplotu. Systém je složen z kamery, kalibrační jednotky, nahrávacího zařízení a vyhodnocovacího softwaru.

 • VÝHODA: bezkontaktní měření tělesné teploty;
 • VÝHODA: je zajištěn plynulý vstup do budovy, kamera je schopna změřit až 35 lidí za minutu;
 • VÝHODA: kamera je schopna měřit i z malých odkrytých míst kůže na obličeji, takže vstupující si nemusí odkládat oblečení nebo sundávat roušku. Je otestováno, že je kamera schopna změřit tělesnou teplotu například jen z očního víčka;
 • VÝHODA: rychlá instalace – v řádu několika hodin;
 • NEVÝHODA: termín dodání – v současnosti je o tento systém ve světě obrovský zájem. Od výrobce máme termíny dodání od 2 do 6 týdnů od uhrazení objednávky;
 • NEVÝHODA: vyšší pořizovací cena – tržní cena za jeden set (kamera, kalibrační jednotka, nahrávací zařízení, PC + software) začíná na 430.000 Kč bez DPH

Nově jsou dostupné i bezpečnostní rámy na měření teploty

Aktuálně jsme u výrobců v Číně zaznamenali třetí bezpečnostní řešení. Tím jsou bezpečnostní rámy (podobné těm, co znáte například z letiště). Tyto rámy jsou schopny při průchodu osob měřit jejich tělesnou teplotu. Cena začíná na 150.000 Kč bez DPH a podrobnosti ohledně jejich dodání jsme pro Vás schopni zjistit do jednoho dne.

Systém má pro zaměstnavatele přidanou hodnotu i do budoucna – redukuje čerpání sickdays v chřipkové sezóně

Kamery jsme již měli možnost otestovat a jedná se skutečně o spolehlivý systém pro detekci osob se zvýšenou teplotou vhodný pro období, ve kterém se aktuálně nacházíme, ale své výhody má i do budoucna. Tento systém lze využívat i po skončení krize vyvolané virem COVID-19. Sezónní chřipkové epidemie zde budou i nadále a obzvláště u velkých korporací se každoroční náklady, spojené s čerpáním sickdays zaměstnanců, šplhají do vysokých částek.

Můžeme si být již teď jistí, že to, čím si nyní procházíme, změní celkový obraz společnosti. Změní se fungování uvnitř společností. Možná se home office stane nástrojem běžné potřeby každé společnosti. Možná si budeme více všímat chování našich kolegů. Možná budeme méně tolerantní k těm, jejichž hygienické návyky mají jisté rezervy. Možná budou zaměstnavatelé více tolerantní k lidem s běžnou chřipkou a budou sami vyžadovat, aby takoví zaměstnanci zůstali doma a nešířili nákazu v pracovním kolektivu. A přesně proto budou tyto technologie mít přidanou hodnotu pro zaměstnavatele i nadále.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.