logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Firma Teco integrovala sensor Grid Eye – matici 8 × 8 snímačů teploty na sběrnici CIB

Obr. Modul C-IF-6400R je dodáván v plastovém pouzdru s možností montáže např. na strop jako čidla přítomnosti osob pod ním. Ze zpracování matice bodů aplikačním programem lze odvodit řadu informací například o přítomnosti osoby, směr jejího odchodu či příchodu, počítání osob se směrem jejich příchodu i odchodu ochodu.
Obr. Modul C-IF-6400R je dodáván v plastovém pouzdru s možností montáže např. na strop jako čidla přítomnosti osob pod ním. Ze zpracování matice bodů aplikačním programem lze odvodit řadu informací například o přítomnosti osoby, směr jejího odchodu či příchodu, počítání osob se směrem jejich příchodu i odchodu ochodu.
QR kód míří na YouTube, kde je vysvětlena funkce Grid-EYE sensoru.
QR kód míří na YouTube, kde je vysvětlena funkce Grid-EYE sensoru.

Firma Panasonic Electric Works uvedla na trh detekční senzor s názvem Grid-EYE. Je to produkt, který svými parametry výrazně převyšuje standardní senzory detekce přítomnosti. Jeho 64 detekčních elementů je totiž uspořádáno do formátu čtvercové matice 8×8, čímž umožňuje velmi široké možnosti uplatnění. Firma Teco a.s. integrovala tento perspektivní a univerzální sensor do modulu C-IF-6400R, a všechna data, která sensor poskytuje, jsou tak dostupná přes dvouvodičovou CIB sběrnici.

Systémovým integrátorům pracujícím s Foxtrotem se rozšiřuje spektrum senzorů o možnost měřit bezdotykově a staticky např. povrchovou teplotu zdí, podlah i stropů ve velké ploše najednou. Grid-EYE je založený na MEMS technologii. Na rozdíl od konvenčních, na teplotu citlivých senzorů měřících pouze teplotu jednoho určitého bodu, je Grid-EYE schopný snímat teplotu individuálně v 64 měřicích bodech. Díky křemíkovým čočkám je možno aktivně sledovat úhel 60° a v něm přesně detekovat nejen přítomnost, ale zároveň pohyb, rychlost a směr pohybujících se objektů. Umožňuje snímat detekční zónu 10krát za sekundu. Grid-EYE dokáže vnímat objekty v širokém rozsahu teplot –20 až 100°C.

Obr. Úhel záběru nového maticového senzoru je prostorový úhel 60°.
Obr. Úhel záběru nového maticového senzoru je prostorový úhel 60°.
Obr. Vzorový projekt aplikačního programu s vizualizací teplotní mapy na webové stránce Foxtrotu a s nastavením základních prahových hodnot, podle kterých vznikají výsledné obrazy k porovnávání se vzory. Získaná data jsou dynamicky ukládána v datovém poli, odkud jsou dostupná aplikačním programem, který musí být individuální a odladěný na konkrétní danou úlohu a konkrétní scénu
Obr. Vzorový projekt aplikačního programu s vizualizací teplotní mapy na webové stránce Foxtrotu a s nastavením základních prahových hodnot, podle kterých vznikají výsledné obrazy k porovnávání se vzory. Získaná data jsou dynamicky ukládána v datovém poli, odkud jsou dostupná aplikačním programem, který musí být individuální a odladěný na konkrétní danou úlohu a konkrétní scénu


Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.