logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Měkké cíle a jejich ochrana – perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru

Konference Měkké cíle a jejich ochrana, foto Petr Žák (KPKBČR)
Konference Měkké cíle a jejich ochrana, foto Petr Žák (KPKBČR)

Pod mottem „Perspektiva spolupráce veřejného a soukromého sektoru“, proběhla ve dnech 22. a 23. 11. 2018 mezinárodní vědecká konference o možnostech a přínosech spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty. TZB-info se podílelo hned na dvou přednáškách.

Reklama

Pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka, policejního prezidenta genmjr. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého Ph.D. a rektora Policejní akademie České republiky v Praze, doc. JUDr. Mgr. Josef Salače, Ph. D., Dr. h. c. proběhla ve třetím listopadovém týdnu v konferenčním sále Policejní akademie České republiky Mezinárodní vědecká konference, pořádaná Policejní akademií ČR v Praze, ve spolupráci s Komorou podniků komerční bezpečnosti ČR, Think-tankem Evropské hodnoty a Magistrátem hlavního města Prahy.

Konference svým průběhem navázala na loňský 1. ročník ("Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty. Evropské a světové trendy, výzvy, příležitosti") a v rámci pěti ucelených bloků zde vystoupilo pět desítek předních specialistů na problematiku současného fenoménu „Ochrany měkkých cílů“. Více než 200 účastníků z odborné, státní i akademické sféry si vyslechlo přednášky na následující témata. Vybrané příspěvky připravujeme na TZB-info pro rubriky Bezpečnost a Facility management.

Konference Měkké cíle a jejich ochrana, foto Petr Žák (KPKBČR)
Konference Měkké cíle a jejich ochrana, foto Petr Žák (KPKBČR)

Konference Měkké cíle a jejich ochrana, foto Petr Žák (KPKBČR)
V programu byly přednášky:
Blok č. I. „Zkušenosti veřejného sektoru s ochranou měkkých cílů na území České republiky“
 • Politika České republiky v oblasti ochrany měkkých cílů (MVČR)
 • Perspektiva ochrany areálů Ministerstva vnitra ve vztahu k velké koncentraci osob (MVČR)
 • Pracovní skupina Podpora: Ochrana měkkých cílů (PČR)
 • Ochrana a monitorování akcí za účasti velkého množství osob (PČR)
 • Jedna matky, dvě dcery, aneb dvojkolejnost v přístupu k měkkým cílům (POLAC)
 • Společensky významné objekty (HZSČR)
 • Aktivity Policejní akademie České republiky v Praze s ohledem na problematiku ochrany měkkých cílů a míst velké koncentrace osob (POLAC)
 • Jsou možnosti kohezní bezpečnosti využitelné pro ochranu měkkých cílů (SŽDC)
 • Spolupráce orgánů prosazování práva s provozovateli měkkých cílů (POLAC)
 • Fenomén měkkých cílů z pohledu současnosti (HKČR)
Blok č. II. „Soukromý sektor a jeho úloha při ochraně měkkých cílů a míst velké koncentrace osob“
 • Měkké cíle, znázornění, na základně statistických dat (KPKBČR)
 • Technika k ochraně vnitřního a venkovního perimetru (KPKBČR)
 • Využívání nových technologií. Drony při zajišťování ochrany míst velké koncentrace osob (PČR)
 • Systémy třídění při hromadném neštěstí. Zvládání situací na místě většího počtu raněných a mrtvých: možný úkol pro soukromé bezpečnostní služby (vvězeňská správa)
 • Případová studie zabezpečení akce Mattoni půlmaraton Olomouc (Čechymen)
 • Problematika měkkých cílů: Ne-bezpečí a školy (TZB-info)
 • Nové normy v CEN/TC 391 Ochrana obyvatel (KPKBČR)
 • Technologie Panomera: Speciální Řešení pro videodohled veřejných prostranství (Dallmeier Electronic GmbH & Co)
 • Možný význam a dopad aktuálních kybernetických hrozeb pro ochranu měkkých cílů (KPKBČR)
 • Objemový laserový detekční systém. Revoluční pohled na perimetrickou detekci (TacticaWare, s. r. o.).
Blok č. III. „Zahraniční zkušenosti s ochranou měkkých cílů a míst velké koncentrace osob“
 • Identifikace hrozeb za využití monitoringu sociálních médií“ (Israel)
 • Vyhodnocování hrozby terorismu v Evropě (GlobalStrat – London)
 • Věda, výzkum a vzdělávání v oblasti ochrany měkkých cílů na Fakultě bezpečnosntího inženýrství Žilinské univerzity v Žilině (Žilinská univerzita v Žilině)
 • Technické prostriedky ochrany mäkkých cieľov pred výbuchom (Žilinská univerzita v Žilině)
 • Možnosti uplatnenia súkromných detektývnych služieb pri ochrane mäkkých cieľov" (Žilinská univerzita v Žilině)
 • Terorismus jako hrozba pro přístavní infrastrukturu a bezpečnost (Free University of Amsterdam)
 • Detekce teroristických záměrů za pomoci forensní analýzy řeči (Karlova universita Praha)
Blok č. IV. „Ochrana míst velké koncentrace osob a spolupráce veřejného a komerčního sektoru“
 • Ochrana měkkých cílů v kontextu hlavního města Prahy (Hl.město Praha)
 • Role městských částí v oblasti ochrany měkkých cílů (Úřad městské části Praha 11)
 • Problematika diváckého násilí (KPKBČR / PČR)
 • Úkoly Polské policie v oblasti ochrany měkkých cílů na letištích (Vyšší policejní škola Szczytno – Polsko)
 • Infolinka k zajištění nepřetržité podpory majitelům a provozovatelům tzv. měkkých cílů“ (PČR)
 • Bezpečnost škol a školských zařízení v praxi (Krajský úřad Středočeského kraje)
Blok č. V. „Ochrana měkkých cílů a míst velké koncentrace osob: Doporučení pro budoucnost“
 • Vývoj modu operandi s vývoj výběru cílů při teroristických útocích (Soft Targets Protection Institute)
 • Tipy a inovace ve vztahu k ochraně kulturních akcí za účasti velkého počtu osob (POLAC)
 • Vybrané analytické nástroje pro predikci možného ohrožení měkkých cílů (POLAC)
 • Pokročilé analytické funkce v kamerových systémech pro ochranu měkkých cílů a objektů (Hikvision)
 • Analýza rizik a posouzení zabezpečení měkkých cílů (F.S.C. Security Consultancy)
 • Ochrana měkkých cílů za použití mobilní bezpečnostní bariéry (POLAC)
 • Budoucnost = fyzický dohled? Technologie?... Nebo řešení mnoha nepříjemných otázek (POLAC)
 • Hodnocení důsledků napadení měkkých cílů po radiologickém útoku (POLAC)
Konference Měkké cíle a jejich ochrana, foto Petr Žák (KPKBČR). Michal Randa, TZB-info
Konference Měkké cíle a jejich ochrana, foto Petr Žák (KPKBČR). Pavel Krčílek, Úřad městské části Praha 11

Konference Měkké cíle a jejich ochrana. Vlevo Michal Randa, TZB-info, vpravo Pavel Krčílek, Úřad městské části Praha 11, foto Petr Žák (KPKBČR)
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.