logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Současné bezpečnostní hrozby a spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty

Konference KPKB 2014, foto: Michal Randa, redakce
Konference KPKB 2014, foto: Michal Randa, redakce

Dne 22. 11. 2017 proběhne v Praze odborná konference Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty s mottem: Subjekty komerční bezpečnosti jsou nedílnou součástí systému vnitřní bezpečnosti státu.

Reklama

Současné bezpečnostní hrozby, možnosti a přínosy spolupráce státu s privátními bezpečnostními subjekty

Konference je zaměřena na aktuální problémy související se současnou bezpečnostní situací v Evropě a České republice, s akcentem na možnosti jejich řešení z pohledu systému a výkonu činnosti bezpečnostních složek státu ve spolupráci se soukromými bezpečnostními službami. Důležitým téamtem jsou evropské a světové trendy, výzvy a příležitosti.

Konference si klade za cíl propojit odbornou veřejnost, odborníky z praxe a teoretiky z oblasti bezpečnostního sektoru a diskutovat nejaktuálnější témata.

V rámci výstupů konference bude vydán tištěný sborník příspěvků.

Důležité informace a data
 • Datum pořádání konference je 22. listopadu 2017 od 9:00 - 17:00 hod.
 • Účastnický poplatek nebyl stanoven
 • Konference bude prezentována v českém jazyce
 • Přihlašování na konferenci bude probíhat elektronicky na e-mail: kpkbcr@volny.cz (poznámka: nepřihlášeným účastníkům nebude umožněn vstup na konferenci)
 • Termín přihlášení návštěvníků konference a V.I.P. hostů je do 17. listopadu 2017.
 • Po uzávěrce aktivních přihlášek organizační tým zpřesní program konference.

Program

Registrace (9,00 - 9,20)
Úvodní blok (9,20 – 9,30)

Zahájení konference

PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA – děkanka FBP a Bc. Miroslav Kovaříček – prezident KPKB ČR

Plenární zasedání – referáty (9,30 – 10,30)

 • Místo bezpečnostního konzultanta v rámci spolupráce se státními a privátními bezpečnostními subjekty - Ing. Miroslav Fryšar,FSC
 • Využití moderních metod analýz rizik v rámci přípravy na zvládání nových bezpečnostních hrozeb - Ing. Petr Rostek
 • Masová migrace do Evropy. Důrazná reakce přijde buď od politiků, nebo zespodu - Mgr. Martin Doleček, Univerzita obrany Brno

Přestávka / coffebreak

Dopolední blok (10,50 – 12,50)

 • Řešení problematiky diváckého násilí v rámci sportovních akcí ve spolupráci s komerční bezpečnostní - JUDr. Miroslav Platil, Fotbalová asociace České republiky
 • Spolupráce komerčního sektoru a bezpečnostních složek při veřejných akcích - Bc. Roman Zabavský, ČECHYMEN
 • Fyzická bezpečnost velkých nemocnic ve světle současných bezpečnostních hrozeb a možná řešení - Ing. Petr Hartmann, viceprezident KPKB ČR, z.s.
 • Činnost soukromých bezpečnostních služeb při nálezu nástražného výbušného systému - JUDr. Karel Koubek, bezpečnostní poradce
 • Možná úloha soukromých bezpečnostních služeb v Integrovaném záchranném systému - MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., soudní znalec
 • Význam a potřeba vzdělávání privátních bezpečnostních subjektů v problematice nebezpečných látek
 • Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc
 • Zpravodajská studia jako možný akademický příspěvek sektoru komerční bezpečnosti - Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.
 • Transhumanismus - nebezpečí českých kyborgů - kpt. Mgr. Tomáš Zdráhal UPVSP Brno

Přestávka na oběd

Odpolední blok (13,40 – 15,20)

 • Kybernetická bezpečnost jako nejslabší nebo nejsilnější? - Martin Uher, CyberGym Europe, a.s.
 • Nejmodernější umělé inteligence v kamerových systémech jako nástroj proti terorismu. Co lze vše vyhledat následně v záznamech, identitu lidí, auta nebo i netypické chování - Roman Roxer (zástupce kanadské firmy Avigilon pro střední Evropu)
 • Situace ve vývoj bezpilotních prostředků - Dronů pro Armádu a Policii ČR - Ing. Jiří Kuzdas - ředitel úseku speciálních zástaveb a bezpilotních systémů Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany
 • Zkušenosti s využitím bezpilotních prostředků - Dronů ve službách Policie ČR a IZS - plk. Ing. Ondřej Smotlacha (Krajské ředitelství policie Středočeského kraje - zástupce ředitele ÚO Příbram)
 • Moderní termovizní mikrobolometrické systémy pro bezpečnost a ostrahu - Ing. Jan Sova

Dotazy, diskuse, závěr konference (15,20- 16,20)

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.