logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Snímače teploty a vlhkosti COMET System s.r.o. do výbušného prostředí (Ex)

Realizace měření teploty a vlhkosti se snímači od firmy COMET System s.r.o. v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Dle požadavku zákazníka byl ve skladu lepidel a chemikálií instalován monitorovací systém teploty a vlhkosti se zpracováním dat do jejich vlastního systému. 

Protože se jedná o prostředí s možností zvýšené koncentrace výbušných par a plynů, musí být takové měření zajištěno pomocí zařízení, která jsou speciálně konstruována tak, aby při jejich provozu nehrozilo nebezpečí výbuchu. Tyto zařízení nesmí generovat vysoké provozní teploty nebo jiskření. Musí mít certifikaci ATEX, která specifikuje použití přístroje pro jednotlivá prostředí podle jejich nebezpečnosti.

Po stanovení prostředí (zóny) bezpečnostním technikem, bylo navrženo řešení se snímači T3110Ex a převodníky P2520 od firmy COMET System s.r.o. Přístroje T3110Ex měřící teplotu i vlhkost využívají pro přenos měření 2 x proudovou smyčku 4-20 mA. Připojením těchto snímačů přes zenerovy bariéry k přístrojům P2520 (převodník signálu 4-20mA na ethernet), je možno již digitální cestou za využití komunikačních protokolů zasílat data jakémukoliv systému, který tyto protokoly podporuje. 

Zákazník si tak může zobrazit měřené údaje v počítači či jiném zařízení, které je připojeno v síti. Stačí webový prohlížeč, nebo pomocí protokolů Modbus TCP, SNMPv1, SOAP, XML implementovat do vlastního systému jako v tomto případě.
Pokud nevlastní žádný systém, může pro sběr dat využít COMET Database. V případě přístupu k internetu, mohou Webseznory zasílat data i do internetového úložiště COMET Cloud.

Tuto instalaci provedla firma KALIST AKL s.r.o.

Jiskrově bezpečné snímače COMET System s.r.o.


COMET SYSTEM, s.r.o.
logo COMET SYSTEM, s.r.o.

Vývoj a výroba průmyslových a interiérových snímačů teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, koncentrace CO₂ pro techniku budov. Analogové výstupy 4-20mA, 0-10V. Sériové výstupy RS485, RS232. Ethernetové rozhraní - http, smtp, snmp, SOAP, telnet, www ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.