logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama
Archiv článků autora: prof. Ing. František Hrdlička, CSc.


14.1.2021
Vít Bašta, Jan Špale, Miroslav Rathan, Martin Hofman, Michal Kasan, Václav Novotný, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Druhý díl přibližuje první aplikace ukládání elektřiny prostřednictvím tepla a jednotlivé systémy v současném výzkumu a vývoji. U každé varianty je popsán princip, detaily konkrétní technologie, dosahovaná účinnost a stav vývoje. Popsány jsou jak komerční projekty, tak výzkumné aktivity univerzit jak v zahraničí, tak v ČR.

31.12.2019
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Objem spalovacího vzduchu určuje požadavky na jeho přívod. Objem spalin je základem pro přesný výpočet spalinové cesty, komínu.

11.2.2008
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Od listopadu 2007 je v platnosti vyhláška č. 276/2007 Sb. o kontrole účinnosti kotlů. Na doprovodném programu veletrhu Aqua-therm Praha 2007 byla této problematice věnována samostatná přednáška prof. Františka Hrdličky, kterou nyní uveřejňujeme jako samostatný článek.

3.9.2007
prof. Ing. František Hrdlička, CSc., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Příspěvek, který byl přednesen na konfrenci Vytápění Třeboň 2007 a nebyl zařazen do sborníku. Politika EU a zásady jejího vývoje, přehled současného stavu využívání biomasy v ČR, přehled emisních limitů pro střední zdroje na tuhá paliv s uvedením nejvýznamnějších výrobců kotlů pro spalování biomasy.

3.1.2005
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Znečišťující látky ve spalinách z různých paliv, porovnání s emisními limity a příklady výpočtu předpokládané koncentrace.

27.12.2004
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Druhá část příspěvku upozorňuje na novou legislativu se zaměřením na spalovací zdroje, v přehledných tabulách jsou uvedeny sazby pro zpoplatněné látky a emisní limity podle druhu paliva.

20.12.2004
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Příspěvek je rozdělen na tři články, první část je zaměřena na popis hlavních znečisťujících látek vznikajících při spalování, vysvětlení pojmů a mechanizmu vzniku emisí, působení imisí a obsahuje i souhrnnou přehlednou informaci o nové legislativě v ochraně ovzduší se zaměřením na malé zdroje. 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.