logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Doktorská konference Juniorstav 2017


© Fotolia.com
Reklama


Juniorstav, odborná konference doktorského studia se již tradičně každý rok pořádá na akademické půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického. Během let stala velmi prestižní událostí jak mezi odbornými akcemi, jež se na VUT konaly a konají, tak i mezi událostmi v širokém akademickém spektru. Formou konference se navazuje užší spolupráce mezi technicky orientovanými vysokými školami i mezi univerzitami a odbornými subjekty – podniky.

Letošní jubilejní 20. ročník doktorské konference proběhne pod názvem JUNIORSTAV 2018 dne 25. ledna 2018 pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., rektora Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., dr.h.c. a děkana Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA.

Odborným garantem konference je vedoucí Ústavu pozemního stavitelství prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. Organizaci konference zajišťují studenti doktorského studijního programu Stavební inženýrství.

Konference je určena pro všechny studenty doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě studia, jako návštěvníci se však letos mohou zúčastnit i studenti magisterského či bakalářského studia a studenti středních škol.

Smyslem konference je poskytnout studentům doktorského studia prostor zejména pro:

 • publikaci dílčích částí doktorské disertace,
 • publikaci výsledků vědecko-výzkumné činnosti,
 • prezentaci před širší veřejností,
 • navazování kontaktů se studenty z domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit,
 • výměnu názorů a zkušeností,
 • implementaci výsledků doktorských prací do praxe,
 • navázání spolupráce s praxí.

Studentům bakalářských a magisterských studijních programů a studentům středních škol poskytne konference zajímavý pohled na práci starších kolegů a umožní jim získat kontakty napříč odbornou veřejností.

Klasická “power-pointová” prezentace výsledků vědeckých prací účastníků bude letos v kombinaci s tištěnou posterovou sekcí. Prezentace vědeckých posterů bude probíhat během přestávek spolu s představením stavebních firem a jejich workshopy. Studenti doktorského studia tak budou mít příležitost nejen k publikaci výsledků své vědecko-výzkumné činnosti a její prezentaci před širší veřejností, ale i k diskuzi o praktickém využití daných témat ve stavebnictví.

Rámcové sekce konference Juniorstav 2018

 1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství
 2. Dopravní stavby
 3. Konstrukce, stavební mechanika a geotechnika
 4. Vodní hospodářství a vodní stavby
 5. Stavebně-materiálové inženýrství
 6. Management stavebnictví
 7. Geodézie, kartografie a geoinformatika
 8. Stavební fyzika a technická zařízení staveb

Konference je zaměřena na stavebnictví a blízká témata. Všechny články budou publikovány ve e-sborníku Juniorstav 2018. Účastníkům, jejichž příspěvek bude oceněn v rámci konference, bude nabídnuta možnost publikování tohoto příspěvku v odborném časopise.

Potenciál konference je samozřejmě v předání zkušeností, znalostí a výsledků zkoumání, ale i v navázání nových kontaktů a následné spolupráce s kolegy z domácích či zahraničních univerzit, popřípadě se společnostmi působícími ve stavební praxi. Můžete se těšit i na doprovodný program stavebního směru.

Uzávěrka registrace je již 30. listopadu! Odevzdání abstraktu 15. 12. 2007, odevzdání příspěvku na konferenci pak 31. prosince 2017.

Historie odborných konferencí doktorského studia na FAST VUT v Brně a letošní ročník

Počátky doktorských konferencí na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně spadají až do roku 1999, kdy se uskutečnil první ročník, kterého se zúčastnilo 26 doktorandů ve čtyřech sekcích. Od té doby se konference dostala do povědomí vysokých škol a univerzit a zájem o publikování výsledků výzkumných prací v rámci konference významně vzrostl. V minulém ročníku své práce prezentovalo přibližně 200 účastníků z tuzemska i ze zahraničí. Konference je prezentována v několika odborných časopisech a na internetových stránkách www.juniorstav.cz a facebooku fb.me/juniorstav.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.