logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Bosch: S obnovitelnými syntetickými palivy k uhlíkové neutralitě

Rozhodli jsme se pro paliva, která pomáhají omezovat změnu klimatu


© Fotolia.com

Syntetický benzín vyrobený s pomocí elektřiny získané z obnovitelných, uhlíkově neutrálních zdrojů energie, může velmi rychle snížit produkci oxidu uhličítého CO2 z narůstající dopravy. A to s využitím stávajících aut s benzínovými nebo dieselovými motory. Tak může být rychlou a účinnou odpovědí na zesilující aktivity na ochranu klimatu.

Reklama

Pařížská dohoda požaduje, aby se globální oteplování omezilo na 2 °C nad úroveň před industrializací, nejlépe dokonce na 1,5 °C. Fosilní CO2 emitovaný silničními vozidly bude muset být v příštích třech desetiletích snížen na téměř nulovou hodnotu, aby k tomu došlo. Velkou otázkou je jak. Elektromobilita právě nabírá na síle. Elektrické automobily jsou emisní tak, jak je emisní výroba elektřiny, která nabíjí jejich baterie. V optimistických scénářích se odhaduje, že přibližně polovina vozidel, která budou v roce 2030 na silnici, bude stále s benzínovými nebo naftovými motory. A i starší vozidla se budou muset rovněž podílet na snižování emisí CO2. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použití obnovitelných syntetických paliv.

Sedm důvodů, proč budou obnovitelná syntetická paliva součástí zítřejší kombinace mobility:

 1. Syntetická paliva řeší přechod výrobců aut na CO2 bezemisní provoz
  Obnovitelná syntetická paliva již dávno opustila základní fázi výzkumu. Z technického hlediska je již možné vyrábět syntetická paliva. Zaprvé využívají elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů k získání vodíku z vody. Pak přidají uhlík. Pak se kombinuje CO2 a H2 a vytváří se syntetický benzín, nafta, plyn nebo petrolej. Výrobní proces je životaschopný, ale kapacita chybí. Aby bylo možné uspokojit poptávku, musí být výroba rychle rozšířena. Pobídky by mohly pocházet z kvót na jednotlivá paliva, a tak kompenzovat úspory CO2 oproti spotřebě flotily aut s jistotou dlouhodobého plánování.
 2. Klimatická neutralita
  Jak již název napovídá, obnovitelná syntetická paliva se vyrábějí výhradně pomocí energie získané z obnovitelných zdrojů, jako je slunce nebo vítr. V nejlepším případě výrobci zachytí CO2 potřebný k výrobě tohoto paliva z okolního vzduchu, čímž změní skleníkový plyn na zdroj. To vytváří skutečný cyklus, kdy se CO2 emitovaný spalováním obnovitelných syntetických paliv znovu používá k výrobě nových paliv. Vozidla na silnici, poháněná syntetickým palivem, jsou klimaticky neutrální.
 3. Infrastruktura a technologie hnacího ústrojí
  Proces Fischer-Tropsch vyrábí obnovitelná syntetická paliva, která lze použít s dnešní infrastrukturou a motory. Odborníci je nazývají „zaváděcí“ syntetická paliva, protože je lze nasadit bez předchozí úpravy infrastruktury a vozidel a mají okamžitý dopad a přinášejí rychlé výsledky. Mohou být také přidány do konvenčních paliv, čímž snižují jejich CO2 emisní faktor a to i u vozidel, která jsou již dnes na cestách. Tímto způsobem tato paliva mohou přispět k odstranění příčiny ještě předtím, než se rozběhne výroba ve velkém měřítku. Chemické struktury a základní vlastnosti syntetického benzínu jsou stejné jako u benzínu z ropy, takže i historická auta s ním mohou být spolehlivě provozována.
 4. Náklady
  Výroba syntetických paliv je v současném malém množství nákladný proces. Obnovitelná syntetická paliva se stanou podstatně dostupnější, pokud se výrobní kapacity rozšíří a náklady na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů klesnou. Současné studie naznačují, že do roku 2030 lze dosáhnout čisté náklady na palivo v rozmezí 1,20 až 1,40 EUR za litr (bez spotřebních daní) a do roku 2050 by to mohlo být jen jedno euro. Snížení nákladů na tato paliva ve srovnání s fosilními palivy by bylo možné výrazně urychlit, pokud by jejich cena byla stanovena i s ohledem na jejich environmentální výhodu. Skutečnost, že jsou kompatibilní s dnešní infrastrukturou a automobilovou technologií, jim dává výhodu oproti jiným alternativním pohonným jednotkám. A nevyžadují doplňující investice, jako například masivní výstavbu nabíjecích stanic pro elektroauta.
 5. Potenciální aplikace
  I v budoucnu, kdy budou všechna osobní a nákladní vozidla poháněna bateriemi nebo palivovými články, letadla, lodě a části odvětví nákladní dopravy se budou i nadále spoléhat na konvenční paliva. Spalovací motory poháněné syntetickými, uhlíkově neutrálními palivy, jsou proto zásadní cestou, který by měla být ověřena.
 6. Zdroje
  Palivo v nádrži nebo jídlo na talíři – tato otázka založená na využití bioprodukce k výrobě energetických zdrojů, nemá u syntetických paliv na bázi obnovitelné elektřiny smysl. Užitečná jsou inovativní biopaliva, která se vyrábějí například z odpadních materiálů, avšak jejich zdroje jsou omezené. Při použití obnovitelné energie lze syntetická paliva vyrábět v neomezeném množství. Celosvětově lze vytvořit dostatečnou energii z obnovitelných zdrojů k výrobě paliva, s nejvyšší energetickou hustotou, které lze relativně snadno skladovat a přepravovat.
 7. Skladování a přeprava
  Syntetická paliva se vyrábějí z obnovitelných zdrojů energie. Tímto postupem se získá plyn nebo kapalina. Díky tomu jsou obnovitelná syntetická paliva dobrým prostředkem pro skladování velkého množství obnovitelné energie, a dokonce i s cenově výhodnou přepravu po celém světě. Mohou sloužit jako nárazník vyrovnávající kolísání sluneční nebo větrné energie nebo k obcházení nejrůznějších, i místních, omezení rozšiřování výroby obnovitelné energie.

Pozn. redaktora

S cenou okolo 1 euro/litr při energetickém obsahu syntetického, uhlíkově neutrálního, benzínu cca 8,9 kWh/litr by při využití energie spalováním pro výrobu tepla k vytápění a přípravě teplé vody v rodinném domě, s účinností okolo 93 %, vycházela cena vyrobené 1 kWh tepla (kurz 25,8 Kč/euro) na cca 2,70 Kč, s eventuální „ekologickou“ DPH ve výši 10 %, na necelé 3 Kč. Vzhledem k současným cenám paliv to není až tak málo. Ale kolik bude stát 1 kWh tepla spotřebovaná k vytápění v roce 2030? Budoucnost může přinést ještě mnohá překvapení i pro vytápění, neboť „vše souvisí se vším.“

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.