logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Doprovodný program veletrhu Amper 2013

Veletrh Amper ve třetím roce svého působení v Brně nabízí rostoucí počet vystavovatelů a bohatý doprovodný program. Zvýšená pozornost je věnována elektromobilitě. V nabídce jsou i obnovitelné zdroje a energetická nezávislost respektive soběstačnost.

Reklama

Amper 2013, foto Terinvest
Amper 2013, foto Terinvest

Počet vystavovatelů i návštěvníků veletrhu Amper od jeho přesunutí do Brna v roce 2011 roste. Letos své výrobky prezentuje 620 vystavovatelů z 22 zemí světa a 10 firem z oblasti elektromobility. Kromě výstavních ploch je pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program.

Off-Grid

Hned první den veletrhu pořádala společnost B.I.D. services seminář Off-Grid.

Aleš Hradecký seznámil posluchače s aktivitami CZEPHO v oblastech souvisejících s energetickou soběstačností. Mimo jiné upozornil na riziko nákupu levných panelů přímo z celních skladů, protože na panely dodané od 5. 3. 2013 může být uvaleno dodatečné antidumpingové clo. NetMetering by mohl být reakcí na snahu MPO zastavit podporu všech OZE od roku 2014. Samostatné téma představuje recyklace panelů, kterou garantují výrobci prostřednictvím dobrovolného systému PV Cycle, přesto v ČR musí vlastníci panelů za jejich recyklaci znovu zaplatit, a to minimálně o 20 let dříve, než budou panely recyklovány. Stát přitom nemá žádnou záruku, že recyklační firmy za tak dlouhou dobu budou existovat.

Martin Kolařík vysvětloval přednosti akumulátorů LiFePO4, které jsou sice výrazně dražší, než akumulátory olověné, ale protože je možno je vybíjet do větší hloubky, vychází cena za akumulovanou kapacitu stejná. Z hlediska počtu nabíjecích cyklu však může být životnost až několikanásobně delší.

Matej Gálus následně obhajoval přednosti olověných akumulátorů, které jsou v řadě případů stále výhodnější, než jiné typy.

Robert Mořkovský v závěru semináře rozebíral některá technická řešení a ekonomiku ostrovních (= zcela oddělené od sítě) a hybridních (= s akumulátory, ale připojené do sítě) systémů.

Perspektivy elektromobility

Paralelně probíhal ve vedlejším sále pod patronací vydavatelství FCC Public seminář věnovaný perspektivám elektromobility. Seminář se věnoval aktuálnímu vývoji i trendům v praktické aplikaci elektromobility. Klíčovým tématem je otázka vývoje akumulátorových baterií, ale zajímavá byla i přednáška věnovaná využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů. Závěrem jedné z přednášek bylo, že při současných cenách elektřiny jsou sice provozní náklady elektromobilu výrazně nižší, než provozní náklady jiných vozidel, cena akumulátorů však tento rozdíl převáží. Hlavním problémem je malý počet nabíjecích stanic. Například ČEZ provozuje v ČR prozatím pouze 20 nabíjecích stanic, z nichž však pouze 7 je veřejných. V několika městech však jezdí elektrobusy.

Expozice elektromobility

Na veletrhu Amper 2013 se podle oznámení organizátorů prezentovalo 10 firem z oblasti elektromobility. Nejzajímavější byla výstavní plocha v pavilonu V, kde vedle stánku občanského sdružení Elektromobily prezentovala své vozítko Střední průmyslová škola Tábor. Z druhé strany stánku stály elektroskútry a několik experimentálních elektrovozítek. Kousek dále se prezentovali dodavatelé elektrokol a zcela v rohu haly moderní sportovní vůz pod přístřeškem z fotovoltaických panelů. Na opačném konci výstavní haly stál osamoceně exponát z Technického muzea - dvoumístné vozítko EMA 1 zkonstruované ve VÚES Brno již v roce 1970

Elektroskútry a experimentální vozítka
EMA 1 - brněnský elektrický "smart" z roku 1970
Sportovní vůz pod fotovoltaickým přístřeškem

Optonika Forum

Jednalo se o sérii odborných seminářů a samostatných přednášek v konferenčním sále ve výstavní hale F. Fórum zabíralo široké spektrum témat od optoelektronických součástek, světlovodů, laserů a fotovoltaických článků až po měřicí zařízení a dalekohledy. Přednášky probíhaly po tři dny od 19. do 21. března.

120 vteřin+

Zajímavou akci připravilo Jihomoravské inovační centrum pro zájemce z oblasti energetiky. Zúčastnili se jak představitelé firem z různých průmyslových oborů, tak zástupci vysokých škol a výzkumných institucí. Každý z účastníků měl 2 minuty na představení nabídky a poptávky firmy nebo instituce, kterou zastupoval. Cílem akce bylo stimulovat nové technologické spolupráce.

Elektronika, mikroelektronika a inovace

Odborná konference pořádaná druhý den veletrhu časopisem Sdělovací technika byla připravena ve spolupráci s odborníky z technických univerzit a dalších výzkumných institucí za podpory Sekce výzkumu a vývoje a fondů EU MPO ČR a Českomoravské elektrotechnické asociace ELA. Konference byla věnována trendům v mikroelektronice, aplikacím elektronických systémů, všudypřítomným měřicím přístrojům, novinkám z oblasti elektronických konstrukčních prvků a systémů a jejich aplikacím v různých průmyslových oborech. Jedna z přednášek byla věnována nejnovějším trendům ve vývoji fotovoltaických článků včetně barevných článků pro aplikace na střechách a fasádách budov.

Perspektivy automatizace

Seminář organizovalo vydavatelství FCC Public.

Z obecného hlediska byla zajímavá přednáška Filipa Beneše, který prezentoval široké možnosti RFID (Radio Frequency IDentification – systémy pro dálkovou identifikaci s využitím elektromagnetických vln) od sledování pohybu zboží, přes ledničky, které mají přehled o svém obsahu včetně expirace jednotlivých potravin a mohou nabídnout seznam jídel, které z nich lze uvařit, případně i video s návodem na přípravu. V druhé části nastínil některé možnosti rozšířené reality, tj. když software přidá k obrazu reality doplňkové informace.

Z hlediska odborného zaměření portálu TZB-info byla zajímavá přednáška Petra Palatky, který prezentoval vývoj čisticího a inspekčního robotu pro vzduchotechnická potrubí. Na rozdíl od jiných obdobných zařízení se robot umí pohybovat i ve svislých částech potrubí. K čištění používá „suchý led“ – tuhý oxid uhličitý.


Elektronické součástky a aplikace

Seminář organizoval časopis DPS, zahrnoval kompletní sortiment součástek od pasivních přes diskrétní polovodičové součástky až po integrované obvody, optoelektronické součástky a mikroprocesory. Kromě samotných součástek byla pozornost věnována i návrhu obvodů a plošných spojů a testování a měření jednotlivých součástek i celých desek. V oblasti diskrétních součástek i integrovaných obvodů pokračuje trend miniaturizace a další integrace. Jediný typ součástek, u nichž je miniaturizace problém, jsou kondenzátory.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.