logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Velké úspory pro dva hotely

Zde přicházejí auditoři

Řešení navrhované společností Grundfos by ušetřilo v jednom hotelu 20,296 kWh/rok a snížilo by energetickou spotřebu z 26,762 na 6,466 kWh/rok. V druhém hotelu by navrhované řešení zajistilo až 70% úspory nákladů na spotřebu energie oběhových čerpadel systému teplé vody s dobou návratnosti do 2,5 let.

Fakta z Amsterodamu

Audit hotelu v Amsterdamu
Hoteloví hosté očekávají vysoký standard a vysokou úroveň pohodlí, což vyžaduje vytápění, chlazení a oběh vody ve velkém rozsahu v mnoha pokojích a koupelnách. To znamená, že hotely jsou stavby náročné na čerpadla, což zvyšuje potenciální úspory, které mohou být realizovány na základě auditu čerpadel prováděného společností Grundfos.

Audit čerpadel
V jednom hotelu v Amsterdamu s 270 lůžky společnost Grundfos provedla základní audit sestavy čerpadel zajišťujících rozvod pitné vody v hotelu. Po shromáždění informací a prohlídce stávajícího čerpacího systému tým Grundfos přijel s měřicím zařízením, aby provedl audit čerpadel. Zařízení zahrnovalo ultrazvukové, analogové a digitální senzory, jakož i pokročilé záznamníky údajů.

Souhrnné údaje
Tým zařízení nainstaloval a nechal ho na týden na místě, aniž by mělo vliv na provoz zařízení rozvádějícího pitnou vodu. Měření byla provedena v různých denních dobách a přes víkend, kdy míra obsazenosti byla v rozmezí od 50% do 90%. Toto poskytovalo komplexní a realistický obraz o provozu současného čerpacího systému hotelu.

Jednoznačné výsledky
Po demontáži zařízení tým Grundfos provedl komplexní rozpis a analýzu údajů. Výsledky jednoznačně ukázaly, že současná čerpadla pracovala neefektivně. Čerpadla nebyla vhodná pro naměřený profil zatížení a byla velmi předimenzována, jak to u starších čerpacích zařízení bývá. Přidejte k tomu běžné opotřebení a výsledkem je několik velmi neefektivních čerpadel.

Řešení: Tlaková stanice Hydro MPC-E a velké úspory
Na základě shromážděných údajů společnost Grundfos doporučila řešení zahrnující Grundfos Hydro MPC-E 3CRIE 10-6 v konfiguraci tří čerpadel, z nich jedno je rezervní čerpadlo. Systém ovládání MCE by průběžně počítal nejefektivnější provozní režim. Na základě fakt a číselných hodnot auditoři prokázali, že řešení navrhované společností Grundfos by ušetřilo hotelu 20,296 kWh za rok, přičemž by snížilo energetickou spotřebu z 26,762 kWh za rok na 6,466 kWh za rok. Projektovaný průtok by byl méně než poloviční a zajistil by úspory ve výši přibližně 75%.

Úspory ve výši 33,686 kWh v Antverpách

Audit hotelu v Antverpách
Tým Grundfos byl požádán, aby v hotelu v Antverpách s 211 pokoji provedl audit oběhových čerpadel pro primární systém teplé vody. Audit byl proveden stejnou metodou jako v hotelu v Amsterdamu - s jedním rozdílem.

Konstantní zatížení
Tým Grundfos okamžitě zjistil, že oběhová čerpadla fungovala při stejném zatížení 365 dnů v roce bez ohledu na potřebu. To umožnilo týmu dokončit měření za méně než hodinu, přičemž měřil energetickou spotřebu ve vztahu k výkonu, sání a průtoku v běžném provozu a při daném provozním bodě.

Za požadovanou křivkou čerpání
Výsledky prokázaly, že čerpadla ve stávající instalaci fungovala daleko za požadovanou křivkou čerpadel. Bez ohledu na skutečné požadavky na teplou vodou v hotelu, čerpadla zajišťovala oběh stejně velkého množství teplé vody den co den po celý rok.

Další krok
Za účelem nalezení nejlepšího možného řešení navrhl tým Grundfos soupis sekundárních čerpadel, aby získal součet všech průtoků na základě určitého faktoru pro nepřetržitý provoz. To bylo možné použít jako základ pro výpočet správné velikosti regulačního ventilu, který má být instalován mezi přívodem a vratným vedením kolektoru.

Řešení - čerpadla s regulací rychlosti
Na základě těchto informací mohla být určena ta správná čerpadla. Ale jedna věc byla jistá, měla to být moderní čerpadla s regulací rychlosti. Nyní mohl tým spočítat skutečné úspory založené na možném řešení se dvěma malými in-line čerpadly Grundfos TP125-60/6 ovládanými zařízením Grundfos MPC. Řídicí jednotka MPC by minimalizovala spotřebu energie a dále optimalizovala výkon na základě údajů křivky čerpání.

Snížené energetické náklady
Audit čerpadel společnosti Grundfos rychle prokázal, že náklady na energii mohou být sníženy. Instalace řešení Grundfos s regulací otáček by zajistila až 70% úspory nákladů na spotřebu energie oběhových čerpadel systému teplé vody. A navíc doba návratnosti energetických nákladů by nebyla delší než 2,5 let.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.