logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

26. ročník konference Vytápění 2021 zahájen v Třeboni

Jihočeské město Třeboň hostí konferenci Vytápění 2021. Odborníci zde diskutují mimo jiné o cenách energií a možnostech, jak snižovat náklady. To vše s ohledem na legislativu a kritéria energetické náročnosti budov.

Reklama

Lázeňské jihočeské město Třeboň na dny 10. a 11. listopadu stalo centrem odborných znalostí oboru vytápění. V kongresovém sále Roháč se sešlo přes 200 posluchačů a desítky zástupců okolo 50 předních dodavatelů tepelné techniky, kteří se přišli poučit nebo naopak přijeli předat nové poznatky. Všichni se těšili na vzájemné osobní setkání, kterých v této covidové době není mnoho. Vlivem epidemiologické situace musel být tradiční jarní termín posunut na podzim.

Zahajovací slovo měl odborný garant konference, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Z programu konference vyzdvihl posílení oblasti měření a regulací a odvodů spalin. Měření a regulace zásadně souvisí s cestou vedoucí ke snižování spotřeby energií. Co se týká spalinových cest, tak zde se projevuje popularita různých kamen, krbů, ale i využití zemního plynu, případně zkapalněných plynů. Konference se účastní přes 200 posluchačů, jedná se o prakticky stejnou účast, jako v předchozích bězích konference.

Význam konference pro město Třeboň ocenil jeho starosta. Pro město je to velká čest, že se každý druhý rok stává centrem, ve kterém se sejdou přední odborníci na tepelnou techniku. Možnosti energetických úspor, které moderní tepelná technika přináší, město Třeboň aplikuje například v oblasti lázeňství. Aktuálně jde o využití odpadního tepla z kogenerace pro ohřev lázeňské vody.

Ve své zdravici prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. za Slovenskou společnost pro techniku prostředí a rovněž i za katedru TZB Technické univerzity Bratislava, vyzdvihl přínos Společnosti pro techniku prostředí pro uplatnění moderních postupů, techniky atp. Sešity projektanta, které STP vydává, jsou stále zásadními zdroji informací nejen pro činnost projektantů, ale i energetických specialistů, manažerů atp.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., pozdravila účastníky konference jménem portálu TZB-info, Cechu topenářů a instalatérů a rovněž STP. Letošní rok je pro TZB-info dvojnásobně významný. Jednak jde o oslavu 20 let úspěšné existence a pak dosažení měsíční sledovanosti portálu bez mála 2 miliónů přístupů.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., předseda české STP, ocenil, že i v této době, která nepřeje pořádání seminářů, školení atp. s fyzickou přítomností, se činnost STP nezastavila. V poslední době se například podařilo úspěšně zorganizovat celostátní setkání odborníků Green Way, 24. konferenci Klimatizace a větrání 2021 a nyní 26. ročník konference Vytápění, za což poděkoval garantovi konference, prof. Baštovi.

Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. účastníky pozdravil nejen jako vedoucí Ústavu techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT, ale i jako šéfredaktor časopisu VVI. Z pozice šéfredaktora vyzdvihl úsilí, které autoři věnují odborné prezentaci výsledků své práce. Z vlastní publikační zkušenosti ví, že předat přehledně, srozumitelně, a i co nejzajímavější formou své poznatky čtenářům není jednoduché. I proto časopis VVI při příležitosti konference Vytápění ocení tři vybrané autory.

doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., vedoucí Katedry prostředí staveb a TZB VŠB TUO, pozdravila účastníky konference jménem ostravské katedry TZB. Ostrava svým způsobem uzavírá geograficky rozložený trojúhelník kateder TZB mezi Prahu, Brno a Ostravu.

Počet přednášek, jejich rozsah, ale především jejich obsah dokumentuje, že konference Vytápění shrnuje vše podstatné, o čem se dnes diskutuje, co se děje v legislativě, jak se problémy technicky řeší.NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
www.nibe.cz

NIBE – jednička na trhu a specialista také na komerční objekty

Největší dodavatel tepelných čerpadel na tuzemském trhu v rezidenčním sektoru, společnost NIBE, je také významným producentem tepelných čerpadel pro objekty s vyššími požadavky na tepelný či chladicí výkon pro využití v komerčních či průmyslových objektech, bytových domů, škol, atd. Více než 400 instalovaných tepelných čerpadel NIBE tohoto typu v ČR jsou toho důkazem.

Tepelná čerpadla NIBE F1345 a F1355 lze zapojit do kaskády až 9 ks s maximálním tepelným výkonem až 540 kW (B0/W35). Každé tepelné čerpadlo NIBE F1345/F1355 obsahuje 2 kompresorové bloky, díky čemuž je schopné zajišťovat 2 na sobě nezávislé požadavky (funkce). Unikátní regulátor umožňuje ovládat a řídit až 7 směšovaných okruhů, přípravu teplé vody, ohřev až 2 nezávislých bazénů, kombinaci s FVE, aktivní či pasivní chlazení, řízené větrání až 4 rekuperačních jednotek a další. Navíc lze systém jednoduše propojit s nadřazeným řídicím systémem celého objektu a pomocí připojení k internetu je možné ovládat tepelné čerpadlo na dálku pomocí telefonu či tabletu.
Siemens, s.r.o.
www.siemens.cz

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

V rámci segmentu technologií budov Siemens nabízí systémy automatizovaného řízení budov a komplexní portfolio pro HVAC instalace a řešení. Seznamte se našemi osvědčenými řešeními a efektivními produkty na www.siemens.cz/hvac nebo se přihlaste k odběru novinek a zajímavostí z oblasti měření, regulace a automatizace budov na www.siemens.cz/bp-newsletter.
Duco Tech CZ s.r.o.
www.ducotech.cz

Tradiční dodavatel širokého sortimentu pojistných ventilů DUCO, konzolí pro připojení expanzních nádob a servisních spojek.

Novinky:

 • Akumulační zásobníky HUCH do 25 000 l
 • Sestava Modubox pro připojení závěsných kotlů na různé topné okruhy
 • Zařízení BIOCAT pro bezchemickou úpravu vody:
  • Účinná ochrana proti vodnímu kameni při zachování mineralizace vody
  • Díky absenci chemických látek nedochází k zatěžování životního prostředí
  • Zařízení nevyžaduje pravidelnou údržbu
  • Aktivační granulát se vyměňuje jednou za pět let
  • Varianty pro 3 až 2 500 osob
  • Varianty pro úpravu v okruhu ohřevu teplé vodyREHAU, s.r.o.
www.rehau.com

NEA SMART 2.0 – stylová regulace plošného vytápění a chlazení REHAU

O „chytrých a inteligentních“ ovladačích, spotřebičích a přístrojích slyšíme doslova na každém kroku a někdy ani netušíme, co vlastně umí. Z podstaty věci by nám měly život ulehčit a zjednodušit. Jednou z oblastí, kterou si už ani nedovedeme bez inteligentních elektronickým přístrojům představit, je vytápění a chlazení. Společnost REHAU, která patří ke špičce mezi dodavateli plošného vytápění a chlazení, má nyní v nabídce novou verzi „chytrého“ elektronického termostatu NEA SMART 2.0. Na první pohled je patrný atraktivní design LED displeje s jednoduchými a čistými liniemi. Na výběr má uživatel černé nebo bílé provedení, které je možné doplnit světelným rámečkem pro nepřímé osvětlení. To nejdůležitější se však skrývá uvnitř. NEA SMART 2.0 se doslova učí, jak zákazníci vytápění a chlazení využívají a přizpůsobuje se jim. Disponuje novými inteligentními funkcemi – například zónovým vytápěním nebo rozpoznáním otevřených oken. Díky možnosti ovládání na dálku, nejčastěji přes mobilní telefon, je úspora energie ještě efektivnější, navíc se tím zvyšuje i míra komfortu, protože v případě, že se náhle změní denní režim, podle kterého se vytápění a chlazení řídí, může uživatel zasáhnout doslova odkudkoliv. Proces vytápění a chlazení s regulací NEA SMART 2.0 bude navíc možné řídit i hlasem, prostřednictvím stále populárnějšího hlasového ovládání Alexa. Mějte pod kontrolou Vaše vytápění a chlazení s regulací NEA SMART 2.0.

Více na www.rehau.cz

www.rehau.com/cz-cs/regulaceteploty


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.