logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Přístup k ČSN, které jsou závazné na základě právních předpisů

Závazné normy zdarma,  ilustrační obrázek, foto redakce
Závazné normy zdarma, ilustrační obrázek, foto redakce

Tisíce korun za poplatky za technické normy zanedlouho ušetří elektrikáři, stavaři a další živnostníci. Parlament totiž v současnosti projednává novelu zákona o technických požadavcích na výrobky.

Reklama

Sponzorovaný přístup

Díky takzvanému sponzorovanému přístupu bude možný bezplatný dálkový přístup pro všechny koncové uživatele k technickým normám, jejichž závazné užívání stanoví zákon.
Správcem databáze s technickými normami bude ČAS. Náklady za přístup budou hradit ministerstva a úřady ze svých rozpočtů.
České agentuře pro standardizaci (ČAS) budou platit poplatek ty úřady a ministerstva, která mají danou normu ve své působnosti. Paušální částka bude činit nejvýše 23 milionů za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů.
Technické řešení přístupu k ČSN již existuje.

Úprava pomůže mnoha oborům podnikání

„Změnu jsem inicioval hned po volbách v roce 2017 a podařilo se nám přesvědčit potřebné úřady a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby umožnili občanům přístup k normám podobně jako v jiných státech Evropy,“ konstatoval předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Technické normy jsou využívány napříč obory a lze jen velmi složitě kvantifikovat, kterým technickým profesím pomůže změna nejvíce. Osobně si myslím, že je to velmi důležité právě v rámci stavebnictví, ale určitě tuto změnu přivítají i elektrikáři a další obory,“ řekl Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a předseda Legislativní rady MSP.

"Řemeslné cechy, sdružení, asociace a celá členská základna HKČR vítají tuto úpravu, po které se volá již několik let. Poděkování patří za aktivní přístup všem členům Správní rady ČAS, za HKČR jmenovitě pánům Schönovi a Šafaříkovi," prohlásil Roman Pommer, viceprezident HK ČR.

„Je to velmi vstřícný krok, po kterém podnikatelské prostředí volalo. Pokud je pro práci podnikatele státem povinná jakákoli norma, tak nově ji za prvé bude mít jasně a přehledně uloženou na centrálním místě, elektronicky samozřejmě. A za druhé, bude ji mít zdarma,“ řekl ve Sněmovně vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Přístup k normám v oboru stavebnictví by měl být řešen zcela odděleně jako nový projekt s názvem Portál stavebníka.

ČAS nyní utrží z prodeje českých technických norem cca 90 milionů korun za rok

„Plnotextová databáze obsahuje více než 67 000 dokumentů. Každý předplatitel má možnost všechny tyto dokumenty prohlížet. Nejčtenější jsou dlouhodobě obecné normy týkající se managementu kvality, například ČSN EN ISO 9001. A také normy z oblasti elektrotechniky, například ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, nebo normy z oblasti požární bezpečnosti staveb, například ČSN 73 0802,“ vysvětluje Ivana Kolínská, vedoucí oddělení péče o zákazníky České agentury pro standardizaci.

  • Podnikatelé za přístup do databáze českých technických norem ČSN online platí od jednoho tisíce do 7000 korun v závislosti na druhu licence.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.