logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vnútorná klíma budov 2023

Pozvanie na 34. ročník medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2023 na tému Vplyv klimatických zmien na tvorbu vnútorného prostredia budov

Reklama

34. konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2023, organizovaná Slovenskou spoločnosťou pre techniku prostredia (SSTP) v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v tomto roku uskutoční na tému: „Vplyv klimatických zmien na tvorbu vnútorného prostredia budov“ v dňoch 30.11. až 1.12. 2023 v Hoteli Átrium vo Vysokých Tatrách v lokalite Nový Smokovec.

Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.


Konferencia je rozdelená do 5. základných sekcií:
  • • Vnútorné prostredie budov,
  • • Fyzikálne zložky a VPB,
  • • Chemické zložky a VPB,
  • • Stavebné konštrukcie a VPB,
  • • Technika prostredia VPB.

Konferencia je určená širokému okruhu odborníkov, najmä však architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.