logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dotace na domovní čistírny odpadních vod končí v roce 2023

V České republice je pořád 17% obcí bez kanalizace, která ne všude dává ekonomický smysl. Právě na tyhle případy myslí dotace na domovní čistírny odpadních vod, se kterou vám rádi pomůžeme.

Řešení odpadních vod patří k tématům každé obce, která nemá kanalizaci. Dlouhodobý problém eskaluje novela vodního zákona, která přinesla povinnost uchovávat doklady o vývozech jímek a žump. K tomu u většiny nemovitostí s žumpou bohužel nedochází a většina lokalit bez kanalizace, tak nesplňuje zákonnou normu. 

Situace nemá jednoduché řešení, protože vybudování nové kanalizace je často finančně nereálné. A právě na tyhle případy myslím dotační výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí č. 7/2021.

Na co se dotace vztahuje

  • Na vybudování soustavy domovních čistíren 
  • S max. kapacitou do 50 EO
  • Za předpokladu, že se ekonomicky nevyplatí kanalizace 
  • Realizace se týká min. 30% obyvatel obce

Jaká je výše dotace

  • Na čistírnu do kapacity 15 EO až 150 000,-
  • Na čistírnu s kapacitou do 50 EO až 300 000,-
  • Dotace pokrývá až 80% z celkových způsobilých výdajů

Ať jste již starosta, člen zastupitelstva obce nebo majitel jímky v obci a chcete se o dotaci dozvědět více,
můžete využít naší nezávazné konzultace zdarma

Představíme, jak dotace funguje, jaké jsou povinnosti z ní plynoucí a proč je dobré o ni uvažovat. Dále nabízíme pomoc s přípravou technicko-ekonomické dokumentace, vyřízením dotace a všech projekčních prací.

Dotace na decentrální čištění odpadních vod vyřeší vaši starost s odpadem a oproti klasickému vyvážení žump přinese i úsporu v řádu tisíců. Finanční návratnost s využitím dotace je nižší, než jeden rok pro obyvatele obce.

Využijte v obci dotaci na domovní čistírny odpadních vod


Zakra s.r.o.
logo Zakra s.r.o.

Zakra je vodohospodářská společnost zaměřující se na řešení odpadních vod pro rodinné a rekreační objekty. Pomůže Vám pokud řešíte projektovou dokumentaci k domovním ČOV, kanalizačním a vodovodním přípojkám nebo třeba ke studni.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.