logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Rekuperační jednotky VENUS, DAPHNE a DAPHNE FLAT jsou na seznamu výrobků Nová zelená úsporám

Mezi nejefektivnější dotační programy v České republice zaměřené na úspory energie v budovách pro bydlení patří jistě program Zelená úsporám, který během let 2014-2021 přispěl více než 74 tisícům příjemců celkem 16 miliardami korun, přičemž průměrná výše jedné dotace činí 207 tisíc korun.


Jeho hlavním cílem je snižování energetické náročnosti obytných budov, využívání obnovitelných zdrojů energie a podpora šetrného vytápění včetně systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

A právě pro tyto systémy jsou určeny rekuperační jednotky DAPHNE a VENUS, které na český i světový rezidenční trh dodává společnost 2VV s.r.o. Obě se vyznačují nízkou hlučností a vysokou účinností a snadno se instalují. Oba výrobky si již vydobyly mezinárodní renomé a letos je navíc doplnila podstropní jednotka DAPHNE FLAT s velmi nízkou zástavbovou výškou od 281 mm, která umožní instalaci i v prostorově velmi limitovaných případech.

Státní dotační podpora úspor energie od října letošního roku pokračuje pod názvem Nová zelená úsporám, mohou o ni žádat nejen majitelé či stavitelé bytových jednotek, ale nově také majitelé rekreačních objektů. Seznam schválených výrobků a technologií, na které lze získat podporu v programech Nová zelená úsporám, jsou obsaženy v databázi Ministerstva životního prostředí na webu www.novazelenausporam.cz a jsou v ní již zalistovány i výše zmíněné rekuperační jednotky VENUS, DAPHNE a DAPHNE FLAT. Znamená to, že splňují všechny požadavky na úsporný provoz a požadovanou účinnost, a jejich parametry jsou doloženy certifikáty a kompletní technickou dokumentací. Mohou tak přispět k hlavnímu cíli dotačního programu, kterým je efektivní zvyšování energetické účinnosti budov a snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.

více informací o rekuperačních jednotkách DAPHNE a VENUS od 2VV
2VV s.r.o.
logo 2VV s.r.o.

Společnost 2VV je českým výrobcem široké škály vzduchových clon, větracích a rekuperačních jednotek, vytápěcích jednotek, ohřívačů a čističek vzduchu. V současné době se společnost 2VV řadí mezi významné evropské výrobce nejen pro komerční, ale ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.