logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Účinnost VIREX AIR otestována

Do naše produktového portfolia letos přibyla mobilní antivirová čistička vzduchu VIREX AIR.

Ta díky vysoce účinnému HEPA filtru H14 a UVC komoře, kde je proudící vzduch ozařován germicidní lampou, razantně snižuje riziko přenosu nákazy vzduchem uvnitř budov (včetně koronaviru SARS-CoV-2, baterií, plísní, pylů i neživých mikronečistot rozptýlených ve vzduchu).

A protože pro čističky vzduchu v současné době neexistuje nařízená certifikace, rozhodli jsme se jít vlastní cestou a VIREX AIR jsme nechali otestovat sami.

Pro testování jsme zvolili certifikovanou společnost Laboratoř validací a měření čistých prostorů firmy Ing.Karel Doušek, CSc. – Airtechnik, která měřila:
1. defektoskopii a frakční průnik HEPA filtru
2. dekontaminaci místnosti


Výstupem těchto dvou měření jsou dva protokoly, které jasně prokazují, že:
✔ HEPA filtr H14 instalovaný v zařízení VIREX AIR je bez defektů a je těsně nainstalován (skenování zabudovaných filtrů na netěsnosti dle EN 14644)
✔ Bezdefektnost filtru (leak test) vyhovuje požadavku třídy H14 podle ČSN EN ISO 14 644, tj. koncentrace částice ≥ 0,5 μm nesmí být vyšší než 0,01 %.
✔ Frakční průnik HEPA filtru H14 je dle normy EN 1822.
✔ Vlivem působení VIREX AIR dochází v místnosti ke snížení koncentrace částic. (Teoretický výpočet indikuje 100x pokles kontaminace do 32 minut).

Výsledky obou protokolů pro nás nejsou překvapením. Spíš utvrzením toho, že náš VIREX AIR prostě funguje!
více informací o VIREX AIR


2VV s.r.o.
logo 2VV s.r.o.

Společnost 2VV je českým výrobcem široké škály vzduchových clon, větracích a rekuperačních jednotek, vytápěcích jednotek, ohřívačů a čističek vzduchu. V současné době se společnost 2VV řadí mezi významné evropské výrobce nejen pro komerční, ale ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.