logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Začněte rok 2021 přispěním k ochraně klimatu!

Za každý odlučovač XStream, daruje Flamco částku na dva projekty vodních elektráren v Brazílii. Částka je založena na snížení emisí CO2, kterého mohou odlučovače ročně dosáhnout v topných systémech.

Dvojnásobné snížení emisí CO2
Za každý odlučovač XStream, který prodáme, daruje Flamco částku na dva projekty vodních elektráren v Brazílii pro trvalou udržitelnost. Částka je založena na snížení emisí CO2, kterého mohou prodané odlučovače ročně dosáhnout v topných systémech. Tímto způsobem dvojnásobně snižujeme emise CO2!

Dar pro dva projekty vodních elektráren
Podporujeme dva projekty malých vodních elektráren v brazilském státu Rio Grande do Sul. Tyto vodní elektrárny pomáhají snižovat emise skleníkového plynu. Jako projekt mají certifikát od UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) podle Kjótského protokolu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Ekologický přínos
Tyto dvě elektrárny podporované společností Flamco jsou trvale udržitelné mnoha způsoby. Generují obnovitelnou energii bez jakéhokoli negativního vlivu na životní prostředí a díky využívání přirozených vodních koryt nezpůsobují žádné škody na půdě, rostlinstvu, zvířatech nebo jiných vodních zdrojích.

Účinnost Flamco XStream
Odlučovače vzduchu a nečistot Flamco XStream ušetří až 15 procent energie a snižují tak emise oxidu uhličitého (CO2). Centrální topné systémy jsou díky nim nejen účinnější a efektivnější, ale odlučovače také snižují emise skleníkového plynu. Roční snížení emisí CO2 může dosáhnout ekvivalentu 300 kg CO2 v jedné domácnosti. Toto snížení emisí CO2 odpovídá 20 % emisí CO2 způsobovaných roční spotřebou elektřiny v domácnosti.

Více informací


Flamco CZ s.r.o.
logo Flamco CZ s.r.o.

Společnost Flamco CZ s.r.o. je součástí nizozemské průmyslové skupiny Aalberts, části Hydronic Flow Control. Reprezentuje značky Flamco-Meibes-Simplex. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum inovativních systémů techniky zařízení budov od instalace ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.