logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jak se daří tepelným čerpadlům podle Ministerstva průmyslu a obchodu

Podívejte se na výsledky šetření Ministerstva průmyslu a obchodu. To provedlo v roce 2019 sběr dat, díky kterému se můžete dozvědět počty dodaných tepelných čerpadel podle kategorie, výkonu a sektoru.

Jaká TČ se v ČR instalují nejčastěji?

Ze statistiky vyplývá, že nejoblíbenějšími TČ českých domácností jsou tepelná čerpadla vzduch–⁠voda. Do roku 2004 tvořil jejich podíl 41 % z celkových montáží. V roce 2008 poprvé přesáhl počet prodaných systémů země–voda. A v roce 2018 již představoval 90 % (polovinu v provedení děleného systému (split) a polovinu jako monoblok). Četnost instalací vzduchových čerpadel způsobuje jejich příznivá cena, snadná a rychlá montáž a prostorové možnosti.

Dotace od státu

Za příspěvek od státu se mezi lety 2009–2018 instalovalo až 25 957 čerpadel v domácnostech, což představovalo 30,4 % celkového počtu montáží tepelných čerpadel do domácností.

Čerpadla jsou v domácnostech jako doma

Domácnosti jsou hlavním odběratelem TČ. Z celkového počtu prodaných tepelných čerpadel v roce 2018 se do tohoto sektoru dodalo 91 %. Poté 5 % do sektoru správa, služby, sport a 3 % do sektoru podnikatelé, průmysl.

Novostavby

Nepřehlédnutelný je také navýšení počtu TČ v novostavbách. V roce 2010 evidujeme 1 540 kusů a v roce 2017 už 3 129 kusů, tedy 22,8–31,8% podílu na celkových dodávkách tepelných čerpadel do domácností s maximem v roce 2012.

Podíl TČ z hlediska konečné spotřeby

Na základě energetické bilance vidíme podíl konečné spotřeby energie z TČ na celkové spotřebě pro vytápění, který v roce 2017 dosáhl hodnoty 1 %. Podíl TČ v rámci obnovitelných zdrojů energie byl 5 %.

Zdroj: Oddělení analýz a datové podpory koncepcí – A. Bufka, M. Modlík, J. Veverková


Woltair
logo Woltair

Inovativní firma umožňující nejsnadnější a nejrychlejší přístup k úspornému a ekologickému způsobu života. Klientům poskytujeme především odborné instalace tepelných čerpadel a fotovoltaiky.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.