logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Bazénové jednotky druhé generace s přesnou regulací teploty a vlhkosti

Bazénové jednotky REMAK představují špičkovou bazénovou vzduchotechniku s autonomním systémem řízení a regulací pro odvlhčování, větrání a vytápění krytých bazénů s plochou vodní hladiny od 25 do 700 m2. Jednotka kontroluje vlhkost a teplotu, zajišťuje výměnu znehodnoceného vzduchu za vzduch čerstvý, ofukuje teplým suchým vzduchem stavební konstrukce a brání tak rosení a studenému sálání.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
 

Minimální spotřeba tepla a elektrické energie

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK

Kryté bazénové haly jsou provozně náročné aplikace, kde se neefektivita počítá v řádech statisíců. Proto je technologie společnosti REMAK postavená na zákaznickém přístupu, vyspělé technologii a unikátnímu systému řízení a regulace.

  • Třístupňová rekuperace tepla ze vzduchu s účinností až 85 % a z přehřátých par chladiva.
  • Maximální účinnost tepelného čerpadla, která může být optimalizována až na hodnotu COP7. Kompresory navrhujeme se dvěma nebo třemi stupni výkonu, případně s plynulou modulací výkonu.
  • Ventilátory z kompozitních materiálů s výhradně dozadu zahnutými lopatkami.
  • Regulace průtoku vzduchu na základě měření a vyhodnocování změn statického tlaku v systému.
  • Přená regulace vlhkosti a teploty s doplňkovými funkcemi jako adaptivní řízení průtoku vzduchu nebo noční chlazení.

Přesná regulace teploty a vlhkosti s možností vzdálené správy výrobcem

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK

Jednotka kontroluje vlhkost a teplotu uvnitř bazénové haly, zajišťuje výměnu znehodnoceného vzduchu nasyceného nebezpečnými chloraminy za vzduch čerstvý, ofukuje teplým suchým vzduchem stavební konstrukce a brání tak rosení a studenému sálání, kryje část tepelných ztrát a zisků objektu a ohřívá bazénovou vodu.

To vše zcela automaticky.

V případě, že uživatel nemá zkušenosti s provozem bazénové technologie, nabízíme zákazníkům vzdálenou správu zařízení pomocí webového rozhraní. Možnost připojení zařízení k řídicím systémům budov (BMS) je samozřejmostí.

 

Vysoká životnost a spolehlivost konstrukce

Bazénová technologie je extrémně zatížena vysokými koncentracemi chloridů a dalších chemických látek, které v kombinaci s vysokým ovlhčením znamená nejvyšší stupeň korozního namáhání C5 až CX. V praxi to znamená, že konstrukce, která by v běžné vzduchotechnice vydržela desítky let, v bazénovém provozu selže do dvou měsíců provozu. Proto této oblasti věnujeme mimořádnou pozornost a posunujeme tak životnost stroje na maximum možného.

Pomocí systému různě časovaných a těsných klapek, snímačů tlakové diference, deflektorů a speciálních vodo+vzduchotěsných dílů a izolačních hmot vytváříme v jednotce 3 zóny s různým stupněm korozního namáhání.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK

Každá zóna vyžaduje specifickou skladbu základních materiálů a povrchových úprav různých tlouštěk. Pracujeme zejména s žárově zinkovanou ocelí 51 Z270, polyvinylchloridy v tloušťce 120 mikronů, epoxidovými nebo polyuretanovými laky ve vrstvě 50 mikronů a speciálními mokrými barvami.

V místech kondenzace vzdušné vlhkosti je voda okamžitě zachycena a svedena do kanalizace podle nejpřísnějších hygienických předpisů. Stejně tak je zajištěna hladkost povrchů s minimem spojů a spár.

Představení nové bazénové jednotky REMAK

Modulární technologie v kompaktním provedení

Při návrhu vybíráme ze stovek vhodných právě ten jeden ideální rekuperátor, ventilátor, kompresor atd. Každý výměník je jedinečný, čímž minimalizujeme množství chladiva v okruhu, prodlužujeme životnost prvků tepelného čerpadla a maximalizujeme účinnost celého systému. Zákazník tak vždy platí cenu za technicky optimalizované a rozměrově minimalizované zařízení. Samozřejmostí je spolehlivost a vysoká kvalita všech instalovaných komponent.

Využijeme každý prostor

Tabulka
Pozn.: Jedná se o orientační rozměry, které budou upřesněny v nabídce

Umění řídit

(schémata znázorňují pouze některé vybrané režimy)

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
 

V plně cirkulačním režimu jednotka zajišťuje ohřev vzduchu v bazénové hale pomocí vodního ohřívače.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
 

Odvlhčování v útlumovém režimu zajišťuje výparník tepelného čerpadla v kombinaci s předchlazením ve vysoce účinném rekuperačním výměníku. K dohřevu vzduchu na požadovanou teplotu dochází v rekuperačním výměníku a kondenzátoru, přičemž nadbytečným teplem je možné ohřívat bazénovou vodu. Přívodně/odvodní klapky jsou řízeny na základě teploty a vlhkosti v bazénové hale.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
 

V provozních hodinách závisí množství přiváděného čerstvého vzduchu na aktuální obsazenosti bazénové hale a hygienických limitech. Citelné a vázané teplo je rekuperováno ve výměníku zpětného získávání tepla a výparníku tepelného čerpadla. Přebytečným teplem lze ohřívat bazénovou vodu.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
 

V případech zvýšené vlhkosti v exteriéru se cirkulační klapka uzavře a množství větracího vzduchu se zvýší na maximum. Tepelné čerpadlo spíná dle požadavku na ohřev vzduchu nebo bazénové vody.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
 

Volitelné: Na přání lze upravit konfiguraci jednotky pro letní chlazení/odvlhčování, a to ve dvou provedeních.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
 

Zkoušení každého detailu

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK

Přesnost a ověřené udávané technické parametry jsou naší zásadou. Disponujeme specializovaným měřícím a testovacím pracovištěm vybaveným moderní a nákladnou aparaturou. S její pomocí neustále probíhají vývojové zkoušky, měření pro certifikaci a ověřování parametrů výrobků zaváděných do výroby.

Zkušební laboratoř pro měření aerodynamických, termodynamických, elektrických a akustických parametrů je vybavena automatizovaným sběrem všech naměřených dat pomocí integrovaného počítačového systému LabView® firmy National Instruments®.

Spolupracujeme s řadou dalších specializovaných zkušebních pracovišť a České republice i v zahraničí.

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK
Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK

Vzduchotechnika REMAK bazény
Bazénové jednotky REMAK

REMAK, a. s.
logo REMAK, a. s.

Přední český výrobce vzduchotechnických zařízení, s aplikačním řešením do prostředí s nebezpečím výbuchu, bazénových hal, čistých provozů a zdravotnictví, seizmického prostředí i pro potřeby běžného větrání, pro centrální distribuci vzduchu ve výkonech od ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.