logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Demo soubory k učebnicím

Reklama

Základy středoškolské chemie

Tato publikace je určena všem studentům středních škol, kteří chemii studují pouze k doplnění všeobecného vzdělání, nikoliv jako hlavní obor. Zabývá se proto hlavně popisem faktů (vlastnosti látek). Jejich příčiny (vnitřní stavba atomů) zde jsou vysvětleny jen stručně. Hlavní výhodou této publikace je stručnost, přehlednost a srozumitelnost.

Základy silnoproudé techniky

Část publikace Základy elektrotechniky. Tato publikace je určena zejména studentům středních škol a amatérům, kteří se s tímto oborem chtějí seznámit a pochopit jeho zákonitosti. Snažil jsem se o stručnost a zdůraznil jsem hlavně ta témata, která jsou důležitá a zajímavá i pro laika.

Vlastnosti elektrotechnických materiálů

Tento soubor slouží na ukázku, není kompletní, součást publikace Základy elektrotechniky. Problematiku tohoto oboru jsem se snažil zpracovat maximálně stručně a srozumitelně v rozsahu potřebném ke získání všeobecného přehledu.

Středoškolská fyzika

Tato publikace seznamuje studenty s mechanikou, termikou, optikou, jadernou fyzikou, teorií kmitání, akustikou na středoškolské úrovni. Snažil jsem se o shrnutí všech základních poznatků z tohoto oboru při zachování stručnosti, přehlednosti a rozumného rozsahu publikace.

Základy elektrotechniky

Tato publikace seznamuje čtenáře se základy elektroniky: Definice základních veličin, Ohmův zákon, sériové a paralelní řazení rezistorů, základních metod řešení lineárních obvodů. Další kapitoly se zabývají elektrostatickým polem (kapacita kondenzátoru), magnetismem (permanentní magnet, cívka, elektromagnetická indukce), střídavým proudem (řešením RLC obvodů pomocí fázorů a komplexních čísel) a polovodiči (dioda, tranzistor).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.