logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Termický set pro přípravu TV nebo tepelné čerpadlo nyní s možností čerpání státní dotace

Schüco ilustrační foto Termický set 01

Uvažujete-li o instalaci solárních kolektorů pro přípravu teplé vody na střechu rodinného domku nebo o výměně stávajícího topného systému na fosilní paliva za ekologické tepelné čerpadlo, pak netřeba váhat. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustilo dotační program Nová zelená úsporám 2013. Ač program podporuje více oblastí, zejména snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (kam spadá zateplení fasády, výměna oken atd.) nebo výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, zaměřme se na oblast podpory pod písmenem C, která cílí na efektivní využití zdrojů energie.

 
Schüco ilustrační foto Termický set 02

Kromě řady striktně vymezených kritérií je pro uznání podpory nutné vybírat výhradně materiály, výrobky a technologie zapsané v Seznamu výrobků a technologií, kde nechybějí tepelná čerpadla a termické kolektory firmy Schüco CZ s.r.o. Podobně je tomu u výběru dodavatelů, resp. realizačních firem, zde je k dispozici Seznam odborných dodavatelů. Každý projekt vyžaduje individuální přístup, proto i produkty firmy Schüco jsou k dispozici v několika typech a systémových řešeních. Program podporuje solární systémy na přípravu teplé vody i systémy na přípravu teplé vody a přitápění.

Schüco Termický set
Schüco Termický set

Uveďme si konkrétní příklad – termický set pro přípravu teplé užitkové vody, který pokryje spotřebu čtyřčlenné domácnosti. Jedná se o kompletní solární set Schüco, jehož součástí jsou 2 kolektory, zásobník na teplou vodu o objemu 300 l, regulační jednotka, solární stanice, konstrukční prvky, směšovač teplé vody a solární kapalina. Tato sestava u zmíněné domácnosti v období od května do září bez problému pokryje potřebu teplé vody bez nutnosti dalšího zdroje ohřevu. Výkon systému je 3,8 kW, roční úspora energie se v tomto případě pohybuje kolem 2,125 MWh. Výše investice včetně montáže dosahuje částky cca 80 000 Kč (realizace na klíč, finální výše závisí na konkrétních/místních podmínkách). Doba návratnosti se pohybuje kolem 12 let.

 
Schüco Tepelné čerpadlo vzduch-voda se split jednotkou
Schüco Tepelné čerpadlo vzduch-voda se split jednotkou

Schüco Hydraulický modul s řídicí jednotkou ITE 5010
Schüco Hydraulický modul s řídicí jednotkou ITE 5010

V sortimentu tepelných čerpadel alespoň stručně představme model Schüco HTE 08, tepelné čerpadlo vzduch/voda se splitovou jednotkou, které je ideální pro nízkoenergetické bydlení s nízkoteplotním topným režimem. Bez nutnosti přídavného topného zdroje je výkonné až do teploty −20 °C, s plynulou regulací výkonu (10–100 %). Bližší specifikace a výše investice jsou závislé na podmínkách konkrétního projektu. Pro informace se lze obrátit na zástupce firmy Schüco CZ s.r.o. a obchodní partnery.

Jak je uvedeno na webových stránkách www.nzu2013.cz, uznatelné budou pouze náklady realizované po 1. lednu 2013. Přičemž žádosti o datace jsou v rámci časově omezených výzev akceptovány výhradně elektronicky, podávat je lze před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, vždy však v souladu s již uvedeným datem 1. 1. 2013. Příjem žádostí I. výzvy, jejíž součástí jsou mimo jiné právě systémy pro efektivní využití zdrojů energie, byl zahájen k datu 12. 8. 2013. Žádosti budou přijímány do vyčerpání alokace ve výši jedné miliardy korun, nejpozději však do 29. listopadu 2013. Finanční prostředky Programu musejí být vyčerpány do konce roku 2014. Průběžný přehled čerpání bude k dispozici na uvedeném webu, kde najdete i veškeré potřebné informace včetně výše podpor či modelových projektů. Například u solárního systému na přípravu teplé vody lze získat až 35 000 Kč, maximálně však 40 % z celkových způsobilých výdajů. Zároveň je důležité zmínit, že vybrané oblasti podpory lze při dodržení všech programových podmínek kombinovat a spadají mezi ně i výdaje spojené s přípravou a zajištěním realizace podporovaných opatření (např. zpracování odborného posudku nebo technický dozor stavebníka).

Pro více informací navštivte www.schueco.cz a www.nzu2013.cz.

 

O společnosti Schüco „Zelené technologie pro modrou planetu“

Schüco International KG, světová jednička v oblasti opláštění budov, na celém světě vyvíjí a prodává kompletní systémy z hliníku, plastu a oceli. Přináší širokou nabídku pro všechny obory opláštění budov – velké objekty i bytovou výstavbu. Do sortimentu firmy patří systémy pro okna, dveře, fasády, zimní zahrady a solární technika. Filosofie firmy je založena na inteligentních systémech, širokém spektru technologií a materiálů, výrazné orientaci na zákazníka a rozsáhlém servisu. Produkty společnosti propojují oblast automatizace, bezpečnosti a nadčasového designu. Schüco dbá na ochranu životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj a je zastáncem principu Energie3: Energii nejen šetřit a vyrábět, ale také rozvádět a využívat. Díky nabídce kompletních systémových řešení spolupracuje s architekty, investory a partnerskými společnostmi v 78 zemích světa. Společnost zaměstnává 5 000 zaměstnanců a spolupracuje s 12 000 partnerských firem. Výše obratu v roce 2012 dosáhla hodnoty 1,8 miliardy eur. Kompletní informace o firmě naleznete na www.schueco.cz.

Systémová řešení pro okna, dveře, fasády a solární produkty


Schüco International KG
logo Schüco International KG

Společnost Schüco International KG nabízí systémy pro okna, dveře a fasády, které splňují vysoké požadavky na design, komfort a bezpečnost. Zároveň díky energetické efektivitě redukují emise CO2 a přispívají tak k šetření přírodních zdrojů.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.