logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Stavba základové desky rodinného domu na izolačním zásypu

Před samotnou stavbou rodinného domu je potřeba vybudovat dostatečně dimenzované a pevné základy. Na základy jsou totiž kladeny poměrně vysoké požadavky, není proto na místě zde šetřit na úkor kvality. Málokdo však ví, že volba způsobu založení domu může pomoci ušetřit náklady na pozdější provoz domu.

Novinku v zakládání rodinných domů přináší společnost Liapor. Inovativní zakládání zlepšuje velmi jednoduchým způsobem energetické vlastnosti stavby. Jedná se o zakládání rodinných domů na tepelně-izolačním zásypu z materiálu Liapor (keramzit). Díky tomuto speciálnímu zásypu, který je proveden ve vrstvách před položením základové desky, se výrazně zlepšují tepelně-izolační vlastnosti a proto je tento technologický postup vhodný také pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních rodinných domů. Dalším bonusem navíc je dlouhá životnost a odolnost včetně zdravotní nezávadnosti.

Jak se postupuje?

Postup takové pokládky je poměrně jednoduchý. Pokud jsou vykopané základy, tak v prvním sledu přivezený Liapor se položí (zasype) na připravenou geotextilii. Následně se rovnoměrně, většinou ručně nebo malou pásovou mechanizací, rozprostře. Nutno říci, že Liapor se ukládá po vrstvách 0,3 metru až k dosažení potřebné hloubky zásypu. Pro nízkoenergetické i pasivní domy stačí 0,5metrová vrstva. Každá vrstva se zhutní vibračními deskami. Na takto připravený tepelně-izolační násyp z Liaporu se realizuje vlastní základová deska rodinného domu.

Video ze zakládání domu na Liaporu

Co je Liapor?

Dodejme, že Liapor je ve skutečnosti lehké keramické kamenivo, které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulových jílů. Z toho vyplývá, že se jedná o přírodní materiál s výbornými vlastnostmi. Jedná se především o nízkou objemovou hmotnost (pro názornost Liapor frakce 4–8 mm používaný za účelem zakládání domů má 350 kg/m3), dále výbornou tepelně izolační schopnost, samozřejmě žáruvzdornost, trvanlivost, důležitá je rovněž mrazuvzdornost, také není nasákavý a je zdravotně nezávadný.

Na závěr

Vlastnosti, které charakterizují vybudování základů rodinného domu se zásypem Liapor:

  • je vytvořena ideální homogenní izolační vrstva bez tepelných mostů na obrázku
  • další podlahová izolace není potřebná
  • systém založení na Liaporu je vhodný pro založení staveb všeho typu (montované, monolitické, zděné)
  • mnoho referencí u nás i v celé Evropě
  • rychlá stabilizace základové spáry
  • velmi jednoduchá montáž

Další informace naleznete na www.zakladani-domu.cz.

Můžete také kontaktovat přímo obchodně-technického poradce Liaporu, který vám zodpoví všechny otázky:

Aleš Hanykýř
+420 734 355 654
hanykyr@liapor.cz


01 Výkopové práce
01 Výkopové práce
02 Drenáže
02 Drenáže
03 Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě
03 Zdravotechnika a prostupy pro ostatní inženýrské sítě

04 Navážka štěrku, urovnání
04 Navážka štěrku, urovnání
05 Pokládka geotextilie
05 Pokládka geotextilie
06 Navážení
06 Navážení

07 Urovnání
07 Urovnání
08 Zhutnění
08 Zhutnění
09 Pokládka geotextilie
09 Pokládka geotextilie

10 Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
10 Bednění základové desky, výztuž, kari sítě
11 Betonáž
11 Betonáž
12 Zhotovená základová deska
12 Zhotovená základová deska


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.