logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Odborné recenzované články

Větrání a klimatizace /


   1  2  3  4  5   


Azbestová a minerální vlákna ve vnitřním ovzduší

27.3.2024 | doc. Ing. František Skácel, CSc., Ing. Viktor Tekáč, Ph.D.


© Fotolia.com

Testování technologií sanitace povrchů a vzduchu ve vnitřních prostorách budov

29.12.2023 | RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., pplk. Ing. Jiří Matějka


Model větrání obytných budov podle normy ČSN EN 15 665/Z1 Větrání budov

3.7.2023 | Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D.


Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu. Část 2 ze 2.

21.12.2022 | Ing. Ondřej Šikula

Programová řešení základních úprav vlhkého vzduchu. Část 1 ze 2.

21.12.2022 | Ing. Ondřej Šikula

Co očekáváme od větrání koupelny?

10.11.2022 | Ing. Olga Rubinová, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D, Bc. Kateřina Staňková


Větrání prostorů s bazény, návrh a dimenzování (II)

10.11.2022 | Ing. Jan Schwarzer


Teorie vlhkého vzduchu a úprava vlhkosti vzduchu při větrání (III)

10.11.2022 | Ing. Jan Schwarzer


Teorie vlhkého vzduchu a úprava vlhkosti vzduchu při větrání (II)

10.11.2022 | Ing. Jan Schwarzer


Chladiva a historie ochrany ovzduší

22.3.2022 | Ing. Jan Sedlář


Zhodnotenie vplyvu tepelnej straty prirodzeným vetraním z pohľadu energetickej efektívnosti

31.1.2022 | doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.


Kvalita vnútorného prostredia v bytových jednotkách v rôznych etapách interiérových úprav

24.1.2022 | Ing. Katarína Harčárová


Minimální účinnost ZZT při větrání s ohledem na bilanci energií a ekonomickou návratnost

28.12.2020 | Ing. Daniel Adamovský, PhD., Bc. Martin Cakl


Analýza příčin stížností na kvalitu vnitřního vzduchu v bytovém domě s centrálním větráním

26.10.2020 | prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.


Filtry třídy HEPA a ULPA s ohledem na ochranu před virovým onemocněním

22.6.2020 | Ing. Petr Polách, CSc., MBA, AI č.1000023 – technika prostředí staveb


Větrací jednotky s tepelným čerpadlem, část 2. Ekonomické hodnocení

12.5.2020 | Ing. Jan Vitouš, Ing. Martin Kny, Ph.D.


Větrací jednotky s tepelným čerpadlem, část 1. – Energetická náročnost

4.5.2020 | Ing. Martin Kny, Ph.D., Ing. Jan Vitouš


Elektrostatické filtry a jejich hodnocení v souladu s ČSN EN ISO 16890

31.3.2020 | Ing. Petr Blasinski, Ph.D., doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.


Sledovanie vybraných parametrov vnútorného prostredia administratívnej budovy v zimnom období

14.10.2019 | Prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., Ing. Peter Barňák


Větrání komerčních kuchyní podle ČSN EN 16282

17.6.2019 | Jan Foret, Ing. Petr Morávek, CSc., Ing. Tomáš Kott, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.


   1  2  3  4  5   

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.