logo TZB-info


Odborné recenzované články

Větrání a klimatizace / od 11.1.2016 do 4.12.2017


   1  2  3  4  5   


Těsnost vzduchotechnického potrubí a potřeba tepla

4.12.2017 | Ing. Vladimíra Linhartová


Nová publikace Větrání škol v souvislostech

11.9.2017 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.


© ambrozinio - Fotolia.com

Srovnání metod pro stanovení průtoku kouře využitelných při návrzích zařízení pro odvod kouře a tepla

4.9.2017 | doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, doc. Ing. Marianna Tomášková, Ph.D., prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.


Zimní provoz klimatizačních systémů v nových administrativních budovách

19.6.2017 | Ing. Miloš Lain, Ph.D.


Moderní rotační výměníky tepla

22.5.2017 | Ing. Martin Postupa


Platforma pro monitoring vnitřního prostředí

15.5.2017 | Ing. Jan Včelák, Ph.D., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Bc. Jan Mrňa, Ing. Aleš Vodička, Ing. Marek Maška


PM₁ frakce nejmenších a nejškodlivějších částic – nové zaměření na ochranu lidského zdraví

5.12.2016 | Ing. František Bálint


Historie, současnost a budoucnost požadavků na větrání škol

21.11.2016 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.


Škodliviny ve vnitřním prostředí – radon v ovzduší domů a bytů

7.11.2016 | MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.


Analýza potřeby chladu pro prodej a uchovávání potravin v supermarketech II.

8.8.2016 | Ing. Tomáš Adamec, Ing. Miroslav Urban, Ph.D.


Analýza potřeby chladu pro prodej a uchovávání potravin v supermarketech I.

1.8.2016 | Ing. Tomáš Adamec, Ing. Miroslav Urban, Ph.D.


Filtrace ve VZT jednotkách pro nucené větrání rodinných domů II.

20.6.2016 | Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.


Filtrace ve VZT jednotkách pro nucené větrání rodinných domů I.

13.6.2016 | Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.


Hodnocení mikroklimatu kinosálu monitorováním a simulací

11.4.2016 | Ing. Zbyněk Děckuláček


Praktické zkušenosti s využitím indukčních výustí k distribuci vzduchu a z provozu vzduchotechnických systémů

21.3.2016 | Ing. Karel Matějíček


Možnosti měření oxidu uhličitého – měřicí přístroje a čidla

14.3.2016 | Ing. Zdeněk Vafek


Využití počítačových simulací při návrhu klimatizace rozsáhlé administrativní budovy

29.2.2016 | Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Martin Barták, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.


Snižování energetické náročnosti škol s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí

1.2.2016 | Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.


Realizace řízeného větrání MŠ U Dubu

25.1.2016 | Martin Jindrák


Mikrobiální mikroklima budov (III)

11.1.2016 | Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Marcela Počinková, Ph.D., Ing. Pavel Raputa


   1  2  3  4  5   

 
 ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2018, všechna práva vyhrazena.