logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Pro teplárenské projekty roku je připraveno pět křišťálových komínů

EOP Distribuce: Teplo a chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice
EOP Distribuce: Teplo a chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice

Už po dvaadvacáté se budou na společenském večeru Dnů teplárenství a energetiky 23. dubna v Olomouci předávat křišťálové komíny za teplárenské Projekty roku 2023. Letos byla z přihlášených projektů do užší nominace v každé z pěti kategorií vybrána trojice projektů.

Nominované projekty přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem, umožňují efektivní zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Aktuálně pak byly nominovány i projekty k zajištění energetické soběstačnosti využíváním domácích paliv a zdrojů energie. Vyhlášen bude i Počin roku.

Užší nominace na Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2023:

Kategorie Zvyšování účinnosti rozvodů tepla:
C-Energy Planá: Dokončení konverze parovodů na horkovody v Táboře
Teplárny Brno: Výměna parovodů za modernější horkovody v Brně finišuje
Veolia Energie ČR (Teplárna Olomouc): První etapa přechodu parní větve na horkovod

Kategorie Dekarbonizace tepelných zdrojů:
ČEZ a Teplárna České Budějovice: Tepelný napáječ Jaderná elektrárna Temelín – Teplárna České Budějovice
Plzeňská teplárenská: Navýšení spoluspalování biomasy na kotli K6 až do 100 %
Teplárna Otrokovice: Přestavba uhelného kotle K4 na spoluspalování až 50 % biomasy

C-Energy Planá: Dokončení konverze parovodů na horkovody v Táboře
C-Energy Planá: Dokončení konverze parovodů na horkovody v Táboře
ČEZ čerpací stanice Obora v půlce trasy mezi městem a elektrárnou pomáhá překonat výškový rozdíl 120 m při návratu vody do elektrárny
ČEZ čerpací stanice Obora v půlce trasy mezi městem a elektrárnou pomáhá překonat výškový rozdíl 120 m při návratu vody do elektrárny
ČEZ horkovod vede pod zemí na třech místech přes přírodní biotop Křivonoska a dvakrát v Hluboké nad Vltavou vystupuje nad zem
ČEZ horkovod vede pod zemí na třech místech přes přírodní biotop Křivonoska a dvakrát v Hluboké nad Vltavou vystupuje nad zem

Kategorie Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem:
Elektrárny Opatovice: Výměna parní turbíny TG3 pro zvýšení efektivity kombinované výroby
Ostrovská teplárenská: Třetí kogenerační jednotka pro stabilizaci ceny tepla
Zásobování teplem Vsetín (skupina ENETIQA): Výměna kogenerační jednotky po čtvrtstoletí provozu

Kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem:
EOP Distribuce: Připojení prvoligových fotbalových stadiónů v Hradci Králové a Pardubicích
EOP Distribuce: Teplo a chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice
Teplárny Brno: Celoroční tepelná pohoda pro polyfunkční dům Ponávka Tower

Elektrárna Opatovice: nová turbína
Elektrárna Opatovice: nová turbína
Teplárna Otrokovice: skládka biomasy
Teplárna Otrokovice: skládka biomasy

Kategorie Zlepšování služeb a péče o zákazníky:
CTZ Uherské Hradiště (skupina ENETIQA): Vize chytré bydlení s výrobou elektřiny i tepla v místě spotřeby
Teplárny Brno: Energie Teplárny Brno – společný nákup energií pro subjekty města
Veolia Energie ČR: Projekt EPC v Psychiatrické nemocnici Bohnice – zachování soustavy ZT

V uplynulých 21 ročnících bylo celkem nominováno 237 teplárenských projektů, z nichž bylo křišťálovým komínem oceněno 77 projektů. Vyhlášeno bylo už také 15 Počinů roku. Letos se k nim přidá další.


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.