logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Složení zemních plynů

Reklama

Složky
zemního
plynu
Objemový podíl složky v zemním plynu [%]
Tranzitní
ZP
Norský
ZP
(Ekofisk)
Alžírský
ZP
(Hassi R Mel)
Jihomoravský
ZP
Holandský
ZP
(Groningen)
Metan CH4 98,39 85,80 86,90 97,70 81,31
Etan C2H6 0,44 8,49 9,0 1,20 2,85
Propan C3H8 0,16 2,30 2,60 0,50 0,37
Butan C4H1O 0,07 0,70 1,20 - 0,14
Pentan C5H12 0,03 0,25 - - 0,09
Dusík N2 0,84 0,96 0,30 0,60 14,35
Oxid uhličitý CO2 0,07 1,50 - - 0,89

Zemní plyn H (high - vysoký) je plyn, jehož spalné teplo Hos (0°C, 101 325 Pa) leží v rozmezí 40 až 46 MJ.m-3 (11,1 až 12,8 kWh.m-3).
Podíl nehořlavých složek (N2 + CO2) je nižší než 5%.

Zemní plyn L (low - nízký) je plyn, jehož spalné teplo Hos (0°C, 101 325 Pa) leží v rozmezí 33 až 38 MJ.m-3 (9,15 až 10,5 kWh.m-3).
Podíl nehořlavých složek je obvykle vyšší než 10%.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.