logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dekadické díly a jejich násobky

Předpony, číselné vyjádření předpon a výslovnost dekadických dílů a násobků.

Reklama

Předpona Číselné vyjádření předpony Výslovnost
yokto y 10-24 0,000 000 000 000 000 000 000 001 kvadriliontina
zepto z 10-21 0,000 000 000 000 000 000 001 triliardtina
atto a 10-18 0,000 000 000 000 000 001 triliontina
femto f 10-15 0,000 000 000 000 001 biliardtina
piko p 10-12 0,000 000 000 001 biliontina
nano n 10-9 0,000 000 001 miliardtina
mikro m 10-6 0,000 001 miliontina
mili m 10-3 0,001 tisícina
 
centi c 10-2 0,01 setina
deci d 10-1 0,1 desetina
deka da 101 10 deset
hekto h 102 100 sto
 
kilo k 103 1 000 tisíc
mega M 106 1 000 000 milion
giga G 109 1 000 000 000 miliarda
tera T 1012 1 000 000 000 000 bilion
peta P 1015 1 000 000 000 000 000 biliarda
exa E 1018 1 000 000 000 000 000 000 trilion
zetta Z 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
yotta Y 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilion
Poznámky:
  • Normy: ČSN 01 1300, platnost od 01.01.1980
  • Předpony centi, deci, deko a hekto lze používat jen ve zvláštních případech
  • Základními jednotkami SI jsou metr, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, mol a kandela.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.