logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Výpočet hodnot lineární interpolací/extrapolací

Výpočet usnadňuje stanovení mezilehlých hodnot v případech, kdy není k dispozici rovnice pro danou veličinu, ale pouze tabulka s hodnotami v jednotlivých bodech a přepokládá se mezi nimi spojnice přímkou.

Reklama

Ax   Ay
Bx By
Cx Cy

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.