logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet provozních a investičních nákladů u rodinných domů

Vypočtěte si a porovnejte náklady na energie ve vašem domě. Výpočet porovnává provozní i investiční náklady pro většinu používaných paliv a energií pro vytápění - zemní plyn, elektřina (tepelné čerpadlo, přímotop, akumulace), dřevo, dřevěné pelety, uhlí, propan, topný olej, štěpka. Do porovnání se započítávají i náklady na přípravu teplé vody (TV) a na ostatní spotřebu elektrické energie. Výpočet je vhodný pro porovnání nákladů u rodinných domů s tepelnou ztrátou 3 - 20 kW.


Jak velký je dům (tepelná ztráta, způsob větrání)

V jaké lokalitě je dům (klimatická data)

Jak se připravuje teplá voda a pro kolik osob

Jaká je potřeba elektřiny ostatních spotřebičůSouhrn zadaných hodnot:

  • výpočtová venkovní teplota: °C
  • výpočtová tepelná ztráta: kW
  • délka otopného období dnů
  • objem ohřívané vody l/den
  • potřeba tepla pro vytápění: kWh/rok
  • potřeba tepla pro ohřev teplé vody: kWh/rok
  • potřeba elektřiny pro zadané spotřebiče: kWh/rok
  • vypočtená celková potřeba energie: kWh/rok

Co porovnávat - výběr paliv, zdrojů tepla, ceny a investiční náklady


GRAF ROČNÍCH NÁKLADŮ NA ENERGIE V DOMĚ

Zobrazit: ICON: nápověda


Potřeba energie na vytápění a teplou vodu kWh/rok, potřeba elektrické energie pro ostatní spotřebiče kWh/rok 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.