logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Studie: Pestrobarevná sídliště. Příčiny, důsledky, snahy o regulaci


Bytový dům na Jižním Městě, foto © TZB-info.cz

Srovnávací studie čerpá z rozboru zpracovaných koncepčních dokumentů a rozhovorů s odbornými pracovníkami dvou municipalit, představiteli společenství vlastníků a realizačních firem.

Reklama

Pestrobarevná sídliště – „pdf“ ke stažení

Hledá odpověď na tyto výzkumné otázky:

  • Proč je (pestro)barevnost fasád mezi obyvateli sídlišť napříč Českou republikou tak oblíbená?
  • Kdo a jakým způsobem se podílí na podobě fasády? Role vlastníků domu, projektanta či grafika, stavební firmy.
  • Jakým způsobem se obecní samosprávy pokoušejí vzhled fasád regulovat? Jak jsou v těchto snahách úspěšné? Jaká opatření lze na základě jejich zkušeností doporučit?

Po zhodnocení příčin pestrobarevnosti zasazených do širšího sociokulturního kontextu jsou v druhé části studie podrobně představeny snahy o regulaci na sorelovém sídlišti Plzeň-Slovany a na pražském Jižním Městě. Studie shrnuje základní principy regulace a s pomocí fotodokumentace ilustruje příklady dobré a špatné praxe. Třetí část studie se zabývá otázkou závaznosti a efektivity regulace. Je zde objasněno, proč nejsou účelné snahy o závaznou (direktivní) regulaci. Jsou vyzdvihnuty formy nezávazné (měkké) regulace, které se v praxi ukázaly jako efektivní. V závěru se autoři zamýšlejí nad pravděpodobným vývojem barevnosti sídlišť v následujících desetiletích a naznačují možnosti, jak tento vývoj pozitivně ovlivňovat.

Martin Veselý poskytl na stejné téma barevnosti sídlišť rozhovor portálům TZB-info a ESTAV.cz
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.