logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Zabezpečení biomedicínského centra v Ostravě

4Medical Innovations Ostrava je nové biomedicínské translační centrum regenerativní medicíny, které patří mezi největší investice do oboru regenerativní medicíny na světě. Bezpečnost Centra je mimo jiné zajištěna i systémem Dominus Millennium. Proč byl zvolen právě tento systém?

Reklama

Centrum 4Medical Innovations bylo otevřeno v roce 2014 a zaměřuje se na co nejefektivnější využití výsledků základního výzkumu v klinické praxi. Mezi specifické obory, kterými se v Centru zabývají, patří buněčná manipulace, biotechnologie, biofarmacie a diagnostika pro lidské buňky a genetiku.

4Medical Innovations se nachází v areálu Fakultní nemocnice Ostrava, kde je na ploše 6500 m2 celkem 3050 m2 laboratorních a výrobních prostor.

Zabezpečení objektu

Bezpečnostní systém Dominus Millennium zajišťuje v objektu Centra stabilní bezpečnostní řešení, včetně zajištění přístupu oprávněných osob do více než 40 místností. Pro zajištění dostatečné kapacity byla na objektu instalována ústředna MU4-N, která nabízí mnoho dalších rozšíření dle požadavků investora a jednotlivých nájemců.

Ústředna je dále vybavena LAN rozhraním pro možnost vzdálené správy a servisu. Díky tomu může instalační firma pohodlně spravovat celý systém přes virtuální klávesnici v softwaru SetTerm. Skrze další síťové rozhraní je ústředna propojena s grafickou nadstavbou C4, hlavním nástrojem pro monitorování a správu všech bezpečnostních systémů v budově.

Integrační nadstavba C4

Grafická nadstavba v objektu plní řadu funkcionalit. Nejdůležitějším posláním integrační nadstavby C4 je v tomto významném objektu zajistit správu všech uživatelů včetně jejich karet a PIN kódů. Dle nastavených oprávnění, tak může personalista v objektu spravovat jednotlivé uživatele. Recepční může vystavovat dočasné návštěvnické karty, včetně elektronické evidence, a obsluha tak získává jednoduchý a přehledný nástroj evidence všech návštěvníků objektu.

Klíčové využití grafické nadstavby C4 přináší obsluze na recepci přehledné zobrazení všech technologií v objektu ať už je to bezpečnostní systém Dominus Millennium, elektrická požární signalizace nebo kamerový systém. Objekt je rozčleněn na jednotlivé půdorysné plány, kde jsou jednotlivé technologie a koncové prvky reprezentovány grafickou formou.

V případě vzniku události, jako může být poplach, porucha nebo neoprávněný přístup do místnosti, je obsluha vizuálně a akusticky na tuto skutečnost upozorněna. Software umožňuje vést také evidenci zásahu, kdy musí ke každé události obsluha systému C4 vyplnit informace o vzniku a řešení situace. V případě poplachu může nadstavba také uživateli zobrazit definované okno, kde je soupis věcí, jak má obsluha ve stresové situaci správně postupovat.

Mezi pokročilé funkcionality, které jsou v objektu řešeny nadstavbou C4, patří počítání osob, kde každý uživatel, který do objektu vstupuje, musí projít turniketem. Při odchodu posledního uživatele C4 zašle zabezpečovacímu systému Dominus Millennium příkaz pro automatické zakódování definovaných prostor. Uživatelé, kteří mají dostatečná práva na aplikaci, mohou přes přehledné zobrazení osob v regionu zjistit, kdo se objektu ještě nachází, nebo také, kdo se zapomněl ve večerní hodiny odhlásit a mohou vzdáleně celý objekt zastřežit. Díky časovému ovládání systému DM může zastřežování a odstřežování probíhat plně automaticky v přesně definované dny a hodiny.

Důležitým požadavkem investora byla ochrana vstupních prostor, která nenaruší designové pojetí haly. Z toho důvodu byla zvolena designová branka Single Passgate.

Potřebujete zabezpečit objekt? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme s návrhem vhodného řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.