logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vyhláška č. 215/2001 Sb. kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.08.2004

uveřejněno v: č. 82/2001 Sbírky zákonů na straně 4824
schváleno:14.06.2001
účinnost od:29.06.2001
zrušeno:01.08.2004
[Textová verze] [PDF verze (3639 kB)]

215/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3 a § 8 odst. 9 zákona: § 1 Předmět úpravy Touto vyhláškou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů, které podle § 8 odst. 1 zákona podléhají štítkování, (dále jen "spotřebič") energetickými štítky, zpracování technické dokumentace a minimální účinnost užití energie pro spotřebiče uváděné na trh. § 2 Tato vyhláška se vztahuje na tyto spotřebiče: a) automatické pračky, b) bubnové sušičky prádla, c) pračky kombinované se sušičkou, d) chladničky, mrazničky a jejich kombinace, e) myčky nádobí, f) elektrické trouby, g) elektrické ohřívače vody, h) zdroje světla. § 3 Zpracování technické dokumentace (1) Součástí technické dokumentace, která se zpracovává ke každému typu spotřebiče, je informační list. Informační list doplňuje a rozšiřuje údaje uvedené na štítku. (2) Obsah technické dokumentace a informačního listu pro jednotlivé typy spotřebičů je uveden v přílohách č. 1 až 8. (3) Základní údaje z technické dokumentace je nutno uvést v informačním listu, který je dodáván spolu se spotřebičem prodejci a konečnému uživateli. § 4 Štítkování (1) Štítky jsou poskytovány distributorům zdarma. (2) Je-li spotřebič předváděn nebo vystavován, musí být štítek distributorem umístěn na místo stanovené § 8 odst. 5 zákona. (3) Provedení štítku a jeho obsah pro jednotlivé druhy spotřebičů je uveden v přílohách č. 1 až 8. § 5 Účinnost užití energie Na trh lze uvádět spotřebiče podle § 2 písm. d) pouze v třídách energetické účinnosti A, B, C a D stanovených podle přílohy č. 4 části V. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: doc. Ing. Grégr v. r.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.