logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Rozhovor: Větrání chráněných únikových cest

Jaké požadavky jsou kladeny na zařízení pro požární větrání chráněných únikových cest? Co je součástí systému a v jakých režimech musí pracovat? V rozhovoru odpovídá Ing. Michal Přikryl ze společnosti Trox.

Reklama

Ing. Michal Přikryl popisuje v rozhovoru pro TZB-info systém požárního větrání chráněných únikových cest společnosti Trox. Rozhovor se přehraje po spuštění videa.

Ing. Michal Přikryl v rozhovoru představil systém větrání chráněných únikových cest. Jde o patentovaný mechanický systém, který reguluje přetlak na základě odporu nebo přetlaku ve schodišťovém prostoru. Jde o samočinné zařízení, nezávislé na jakýchkoli externích čidlech. Přívodním zařízením se vytvoří přetlak ve schodišti, přičemž klapka generuje odpor. Dokud není dosažen požadovaný přetlak, je klapka zavřená, po dosažení přetlaku se klapka začne plynule otevírat.

Větrání chráněných únikových cest popisují ČSN 73 0802 včetně změny Z3 a EN 12101-6. Podrobněji o obsahu norem viz také přednášku Ing. Stanislava Tomana z konference Požární bezpečnost staveb. Přetlakové větrání je podle slov Michala Přikryla nejbezpečnější forma větrání únikových cest, kdy se přetlakem zabrání průniku kouře a dalších zplodin z hoření do prostoru, který slouží pro evakuaci osob.

Přečtěte si také Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020 Přečíst článek

Režimy větrání chráněných únikových cest závisí na tom, zda jsou dveře do chráněné únikové cesty zavřené či nikoliv. Při otevření dveří při úniku osob z prostoru, kde hoří, do chráněné únikové cesty musí být zajištěn dostatečný proud vzduchu skrz dveřní otvor ven z únikové cesty. Při jejich uzavření pak musí zpět klesnout přetlak v prostoru chráněné únikové cesty tak, aby šly dveře opět otevřít pouze s překonáním dané maximální síly 100 N. Požadované reakční doba přechodu mezi jednotlivými režimy je 3 sekundy.

Sestava celého systému je přívodní zařízení, tedy ventilátor, který žene do únikové cesty předepsané množství vzduchu. Dalším zařízením je element, který dokáže při přetlaku odvést přebytek vzduchu do exteriéru, ideálně na střechu nebo na fasádu. Nedílnou součástí je pak řídící nebo napájecí rozvaděč, který tato zařízení ovládá.

Společnost Trox poskytuje konzultace již při zadání projektu. V této fázi je třeba formulovat požadavky i na ostatní profese. V rámci instalace společnost poskytuje servis v podobě spuštění a zaregulování systému včetně ověření parametrů, které dokumentace na tento systém vyžaduje.

Více v záznamu živého rozhovoru s Ing. Michalem Přikrylem ze společnosti Trox.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.