logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Reklama

Zásady návrhu a montáže potrubních systémů z nerezové oceli

Reklama

O MATERIÁLU

1. Nerezová ocel - Oblasti využití
 • Rozvody ZTI
 • Otopné systémy - uzavřené i otevřené
 • Rozvody zemního plynu, propanu
 • Rozvody tlakového vzduchu
 • Rozvody topných olejů
 • Sprinklery
 • Solární zařízení
 • Průmysl - chemický, potravinářský, strojírenský, farmaceutický, energetické zdroje


Nerezová ocel - Použití v celé oblasti ZTI
 • Žádné omezení v oblasti rozvodů pitné vody: studená voda, teplá voda, cirkulace
 • Uzavřené i otevřené okruhy
 • Rozvody požární vody
 • Stabilní hasicí zařízení:
  - zavodněná
  - nezavodněná
2. Nerezová ocel - Provozní parametry
 • Provozní teplota: 120 °C
 • Pracovní tlak: do PN 16 (1,6 MPa)
 • Zkušební přetlak: do max. 4 MPa

3. Nerezová ocel - sortiment pro lisované rozvody:
Trubky, tvarovky, těsnicí kroužky

Příklad: Charakteristika materiálu - v sortimentu Mapress firmy Geberit

a) Systémové trubky Mapress:
 • Materiál - chrom-nikl-molibdenová ocel, min. podíl Mo: 2,2 %
 • Materiál č.: 1.4401
 • Rozměrová řada: Ø 15,0 - 108,0 mm
 • Doporučený poloměr ohybu do průměru 54 mm: r ≥ 3,5
 • Trubky v tyčích délky 6 m
b) Lisované tvarovky:
 • Materiál: chrom-nikl-molibdenová ocel, min. podíl Mo 2,2 %
 • Materiál č.: 1.4401
 • Rozměrová řada: Ø 15,0 - 108,0 mm
 • Kompletní sortiment:
  - kolena
  - odbočky
  - vsuvky
  - přechodky
  - redukce
  - nástěnky
c) těsnící kroužky
 • Těsnění CIIR - černé barvy
 • Materiál: butylkaučuk
 • Provozní teplota: t = - 30 °C do 120 °C
 • Krátkodobé překročení v případě závady do 150 °C (po dobu 1 hod.)
 • Tvarovaný těsnící kroužek:
  - nezalisovaný spoj není těsný!


VEDENÍ POTRUBÍ

Způsoby vedení potrubí
 • Na omítce (před stěnou)
 • V instalačních šachtách
 • Pod omítkou (v drážkách ve zdivu)
 • V podlahách (v kanálcích, v tepelné izolaci
Vedení potrubí v drážkách ve zdivu
 • Potrubí uložené ve zdivu se nesmí zazdít!
 • V drážkách - potrubí se ukládá do tepelné izolace (umožnění pohybu potrubí
 • Prostupy stěnami a stropy - vyplnění prostupu pružným materiálem šachtách

Vedení potrubí v podlahách
 • V podlahách se potrubí ukládá do izolačních vrstev - zajištění možnosti vyrovnání teplotní roztažnosti potrubí
  - při návrhu jednotlivých vrstev podlah (izolací) je nutné zohlednit průměr potrubí
  - tato izolace slouží také jako izolace proti kročejovému hluku
  - potrubí v drážkách se nesmí zalévat asfaltem
 • Pozornost je nutné věnovat prostupům potrubí přes vrstvy podlah (stejná zásada jako u prostupů stěnami)
  - prostup nutno vyplnit pružnou hmotou


Teplotní roztažnost - dilatace potrubí
 • Vlivem dilatace vzniká v potrubí napětí, které se přenáší do upevnění potrubí jako axiální síla
 • Délkovým změnám vlivem teplotní roztažnosti lze zabránit:
  - posuvným uložením (volný pohyb proti stavební konstrukci)
  - pevným uložením (tuhým spojením potrubí s konstrukcí) - délkové změny se vyrovnávají kompenzátory
 • Posuvné uložení:
  - potrubí s objímkami není pevně spojené


Druhy kompenzátorů


          Osový kompenzátor                    Kompenzátor tvaru "U"             Ohybový kompenzátorTeplotní roztažnost - součinitel teplotní roztažnostiVýpočet teplotní roztažnosti

Délkové prodloužení Δl v m

Δl = l0 . α . Δt

kde:
l0 - délka úseku potrubí (m)
α - součinitel teplotní roztažnosti (mm.m-1 . K-1)
Δt - rozdíl teplot (K)Výpočet ohybového kompenzátoru

Vztah:kde:
LB - je rameno ohybového kompenzátoru (m)
d - je průměr potrubí (mm)
Δl - je délkové prodloužení (mm)Stanovení ohybového ramene LB pomocí diagramuVýpočet kompenzátoru tvaru "U"

Vztah:kde:
LU - je rameno ohybového kompenzátoru (m)
d - je průměr potrubí (mm)
Δl - je délkové prodloužení (mm)Stanovení kompenzátoru tvaru "U" pomocí diagramuZásady pro upevnění potrubí
 • Funkce upevnění:
  - přenesení hmotnosti potrubí do stavební konstrukce
  - vyrovnání dilatace potrubí
 • Posuvné uložení musí být na potrubí tak umístěno, aby nevytvářelo nechtěné pevné body.
 • Zásadně se nesmí pomocí pevných ani kluzných bodů upevňovat potrubí v místě lisovacích tvarovek.
 • Od odboček nebo změn trasy potrubí je nutné první kluzný bod umístit v min. vzdálenosti LB.
 • V úseku potrubí, v kterém není změna trasy nebo jiný kompenzátor, může být pouze jeden pevný bod.
 • U delších úseků potrubí se doporučuje umístit pevný bod uprostřed, aby se prodloužení rozdělilo na dvě části.
 • U stoupacích potrubí se doporučuje pevný bod umístit uprostřed výšky
  - pro výpočet dilatace potrubí se potom uvažuje poloviční délka
  - u nejvzdálenějších odboček od pevného bodu je nutné uvažovat nejdelší ohybové rameno
 • Umístění pevného bodu uprostřed stoupacího potrubí.
 • U odboček je nutné řešit prostupy svislými konstrukcemi.
 • Pro upevnění připojovacího potrubí platí obdobné zásady jako u ohybových kompenzátorů.Vzdálenost upevnění objímek


Článek je přepisem přednášky, která zazněla na semináři Novinky v hygieně vnitřních vodovodů, který pořádala Sekce zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí 28.2.2006 v Praze a 6.3.2006 v Brně.

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2021, všechna práva vyhrazena.